Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστήματα αποθήκευσης σε αυτόνομα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Lygerakis Filippos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE788553-4398-4565-A50C-AEE718AC84BE
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φίλιππος Λυγεράκης, "Συστήματα αποθήκευσης σε αυτόνομα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86407
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΜΕΚ) είναι πλέον ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε μεγάλο βαθμό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ωστόσο πολλές περιοχές σε τοπικό αλλά και αρκετές χώρες σε εθνικό επίπεδο πασχίζουν από την έλλειψη δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργώντας την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων στα κτίρια ΜΕΚ για την προσθήκη του χαρακτηριστικού της αυτονομίας. Όταν ένα κτίριο ΜΕΚ είναι αυτόνομο παράγει και αποθηκεύει την ενέργεια που απαιτεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, χωρίς την ανάγκη του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία μόλυβδου-οξέος, μπαταρία λιθίου, μπαταρία ροής βαναδίου, με σφονδύλους, συμπιεσμένου αέρα, βαρυτικής επιτάχυνσης, αντλιοταμίευσης και υδρογόνου, σε κτίριο MEK αστικού ιστού, με αυτονομία τριών ημερών και με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για την καταλληλόλητα ή όχι των υπό εξέταση αποθηκευτικών συστημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά