Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και ανάλυση θαλάσσιων κυματισμών στη Νοτιοδυτική Κρήτη και σύγκριση με μετεωρολογικές προβλέψεις κυματισμών

Dapolas Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D1FD00EB-F64D-444A-9A7C-6EF1E91142DB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Δαπόλας, "Μελέτη και ανάλυση θαλάσσιων κυματισμών στη Νοτιοδυτική Κρήτη και σύγκριση με μετεωρολογικές προβλέψεις κυματισμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86409
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση πειραματικών μετρήσεων των βασικών χαρακτηριστικών των θαλάσσιων κυμάτων στην περιοχή των Σφακίων. Η διεξαγωγή του πειράματος έγινε δυνατή με τη χρήση ειδικής μετρητικής διάταξης η οποία τοποθετήθηκε ανοιχτά του λιμανιού των Σφακίων για χρονικό διάστημα δύο ετών. Παράλληλα συλλέχθηκαν πληροφορίες και δεδομένα από μετεωρολογικές εκτιμήσεις για το ύψος, τη συχνότητα και τη διεύθυνση των κυμάτων την ίδια χρονική περίοδο. Στόχος της εργασίας είναι η συλλογή των πειραματικών δεδομένων και η σύγκριση τους με εκτιμήσεις μετεωρολογικών υπολογιστικών μοντέλων. Παρατηρείται, επίσης, η μεταβολή των κυματικών φαινομένων με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή των εποχών και σημειώνονται σημαντικά κυματικά συμβάντα.Από την μελέτη των μετεωρολογικών εκτιμήσεων των βασικών κυματικών μεγεθών της ίδιας χρονικής περιόδου υποδεικνύεται σημαντική συνάφεια σε σχέση με τα πειραματικά δεδομένα.Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη εποπτεία των κυματικών συνθηκών στην περιοχή των Σφακίων τόσο για σκοπούς ναυσιπλοΐας όσο και για κατασκευαστικούς σκοπούς στη διαμόρφωση της ακτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά