Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωμετρική προσέγγιση κατανεμημένης κατηγοριοποίησης με χρήση μηχανών υποστηρικτικών διανυσμάτων

Kampioti Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C8837A2-7745-4025-B874-D756A30E6261
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Καμπιώτη, "Γεωμετρική προσέγγιση κατανεμημένης κατηγοριοποίησης με χρήση μηχανών υποστηρικτικών διανυσμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86412
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες ρέουν ακατάπαυστα και με το πέρασμα των χρόνων το περιβάλλον μας διέπεται ολοένα και περισσότερο από δεδομένα, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για την κατασκευή καλύτερων μοντέλων για την διαχείριση τους. Η επανάσταση στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων έχει ήδη ξεκινήσει με την χρήση machine learning αλγορίθμων. Οι Support Vector Machine (SVM) αλγόριθμοι είναι μια κατηγορία δημοφιλών machine learning αλγορίθμων, με μεγάλη προσαρμοστικότητα και πολλαπλές περιπτώσεις χρήσης καθώς έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν πολύπλοκες συσχετίσεις μεταξύ δεδομένων χωρίς υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Σε αυτήν την εργασία μελετήθηκε το πρόβλημα του υψηλού κόστους επικοινωνίας που παρατηρείται στην περίπτωση που τα δεδομένα παράγονται σε απομακρυσμένες πηγές και συλλέγονται σε μια μόνο δομή για την επεξεργασία τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί παραλληλισμός στην διαδικασία εκπαίδευσης machine learning αλγορίθμων ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε μια κεντρική δομή. Η εργασία αυτή προτείνει σαν ενδεχόμενη λύση την χρήση του Functional Geometric Monitoring (FGM) πρωτοκόλλου επικοινωνίας, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μεγάλου όγκου δεδομένων σε κατανεμημένο σύστημα, ώστε να μειωθεί το κόστος επικοινωνίας. Βασικός στόχος είναι να επιτύχουμε σφάλμα πρόβλεψης αντίστοιχο αυτού ενός κεντρικοποιημένου SVM αλγορίθμου αλλά σε κατανεμημένο σύστημα με ελαχιστοποιημένη επικοινωνία μεταξύ κόμβων. Ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι η sklearn βιβλιοθήκη της python που χρησιμοποιείται για κεντρικοποιημένη υλοποίηση machine learning αλγορίθμου μπορεί να αποδώσει εξίσου καλά σε μια κατανεμημένη δομή με χρήση της βιβλιοθήκης Dask και να επιτευχθεί σημαντική επιτάχυνση στην διαδικασία εκπαίδευσης του αλγορίθμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά