Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Optimal power management of residential microgrids with integrated renewable energy sources and plug-in electric vehicles

Kalaitzakis Iason-Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C9833F83-AF52-4430-A9CC-54FD3C064787
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιάσων-Χρήστος Καλαϊτζάκης, "Βέλτιστη διαχείριση ενέργειας οικιακού μικροδικτύου με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρικά οχήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86460
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ραγδαία ανάπτυξη και διάχυση των μικροδικτύων σε όλη την έκταση του κεντρικού δικτύου επέτρεψε την ανάπτυξη νέων στρατηγικών διαχείρισης ισχύος. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της κεντρικής παραγωγής αντικαθίσταται με κατανεμημένη παραγωγή, ενώ οι στρατηγικές απόκρισης ζήτησης εισάγουν καλύτερη ευελιξία στα φορτία. Παράλληλα, τα ηλεκτρικά οχήματα επίσης γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στο δίκτυο.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο πλαίσιο αυτής της Διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος που επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία ενός οικιακού μικροδικτύου με ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο δίκτυο και ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή. Ο αλγόριθμος επιχειρεί την ελαχιστοποίηση της κύριας συνάρτησης κόστους μέσω της συνάρτησης fmincon της Matlab, ενώ τηρεί ταυτόχρονα όλους τους περιορισμούς που είναι εγγενείς στο παραπάνω σύστημα ισχύος. Επιπλέον, προσομοιώνονται πολλαπλά διαφορετικά σενάρια σχετικά με την εποχή, τις ώρες παρουσίας/απουσίας των ενοίκων στο σπίτι, καθώς και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου σε ευρεία ποικιλία συνθηκών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εξοικονόμηση δαπανών η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής διαχείρισης του ηλεκτρικού οχήματος και των φορτίων στο οικιακό μικροδίκτυο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά