Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος λιμανιού Αδάμαντα νήσου Μήλου

Vichos Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/64851D26-D43D-4F0D-BECC-4399D5B9E624
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Βήχος, "Σχεδιασμός μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος λιμανιού Αδάμαντα νήσου Μήλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86476
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενεργειακή αναβάθμιση των λιμένων και κατ’ επέκταση η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξής τους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στόχο παγκοσμίως, καθώς η συνεχής και ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, αλλά και η ανάγκη διατήρησης ή/και βελτίωσης του τρέχοντος επιπέδου της εμπορικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα σ’ αυτά, επιτάσσουν την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως η προσδοκώμενη εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, θα επιτευχθεί συνυπολογίζοντας τους τομείς της οικονομικής ευφορίας και της κοινωνικής αποδοχής.Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε το εγχείρημα τροποποίησης ενός συμβατικού λιμένος, ο οποίος βασίζεται στη χρήση παρωχημένων τεχνολογιών, σε ένα εκσυγχρονισμένο λιμένα, με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, παρέχοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσει ενεργειακά ανεξάρτητος από το τοπικό δίκτυο. Κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των τρεχουσών στρατηγικών, των τεχνολογικών χρήσεων, των πηγών ενέργειας, αλλά και προτεινόμενων εναλλακτικών καυσίμων και συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας, εξετάστηκαν 9 διαφορετικά μοντελοποιημένα σενάρια με χρήση κατάλληλου λογισμικού βελτιστοποίησης. Οι κυριότερες ρυθμιστικές παράμετροι που αξιοποιήθηκαν αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πλαίσια και ανεμογεννήτριες), την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) και το συνυπολογισμό του ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Net-Metering).Μέσω διεξαγωγής ανάλυσης και σύγκρισης των παραχθέντων συστημάτων, απεφάνθη πως το ισχύον σύστημα δε συνάδει με την τεχνολογική πρόοδο και τις ανάγκες της εποχής και χρήζει ανακαίνισης. Κατόπιν, προκρίθηκε η βέλτιστη λύση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης του λιμένα μελέτης, λαμβάνοντας υπόψιν πραγματικά δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων καθώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Συγκεκριμένα, απεδείχθη πως το βέλτιστο προκριθέν σενάριο επιφέρει πλήρη εξάλειψη των εκπομπών αέριων ρύπων που οφείλονται στη λειτουργία του λιμένα, ενώ παράλληλα, προκύπτει μείωση του ισοδύναμου κόστους ενέργειας της τάξεως του 47%. Τέλος, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν εξετάζονται στην παρούσα έρευνα και προτείνεται η δοκιμή τους σε μελλοντικά παρόμοια εγχειρήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά