Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση γλωσσολογικών δεδομένων για τη μοντελοποίηση στρατηγικής συμπεριφοράς σε παίγνια πολλών παικτών

Apostolidou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0CD3B6B7-0545-44CC-A3BE-B828C4E6E3E0
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Αποστολίδου, "Αξιοποίηση γλωσσολογικών δεδομένων για τη μοντελοποίηση στρατηγικής συμπεριφοράς σε παίγνια πολλών παικτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86478
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πολλά πολυπρακτορικά επιτραπέζια ή ψηφιακά στρατηγικά παιχνίδια απαιτούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παικτών μέσω της συνομιλίας σε φυσική γλώσσα. Δυστυχώς λίγες απόπειρες έχουν γίνει ώστε να ληφθούν υπόψιν τόσο οι ενέργειες των παικτών όσο και η γλωσσική πληροφορία για την μοντελοποίηση πρακτόρων. Σε αυτή την εργασία ο στόχος είναι να εξισορροπήσουμε και τα δύο είδη πληροφορίας με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που να είναι ικανό να μιμηθεί τις ενέργειες των παικτών λαμβάνοντας υπόψιν τις ενέργειες που έκαναν πρωτύτερα οι παίκτες καθώς και τις προηγούμενες γλωσσικές συνομιλίες τους. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί πρόσφατα στο χώρο των νευρωνικών δικτύων και ειδικότερα στα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα επιτρέπουν την ακολουθιακή ενημέρωση των αναπαραστάσεων των καταστάσεων του παιχνιδιού ή και των γλωσσικών δεδομένων καθώς και την κοινή χρήση παραμέτρων μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων. Ως εκ τούτου σε αυτή την εργασία παράγαμε και χρησιμοποιήσαμε συνδυαστικές αναπαραστάσεις τόσο των καταστάσεων του παιχνιδιού όσο και των γλωσσικών συνομιλιών, ώστε να μοντελοποιηθούν οι ενέργειες των παικτών και να γίνει δυνατή η πρόβλεψη των κινήσεών τους.Η προσέγγισή μας εφαρμόστηκε στο στρατηγικό παιχνίδι «Άποικοι του Κατάν». Σαν πρώτο βήμα, τα ανεπεξέργαστα δεδομένα επεξεργάστηκαν για να σχηματιστεί ένα Σύνολο Δεδομένων κατάλληλο για χρήση σε διεργασίες μηχανικής μάθησης. Αυτό συμπεριέλαβε μια πρωτότυπη μοντελοποίηση του τρόπου με τον οποίο αναπαρίσταται η πληροφορία αναφορικά με το παιχνίδι «Άποικοι του Κατάν». Εν συνεχεία, γλωσσική πληροφορία και πληροφορία αναφορικά με το παιχνίδι από το δημιουργηθέν Σύνολο Δεδομένων αξιοποιήθηκε από νευρωνικά δίκτυα για να προβλεφθούν οι ενέργειες των παικτών. Αρχιτεκτονικές όπως Νευρωνικά Δίκτυα Έμπροσθεν Τροφοδότησης και Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα (όπως Δίκτυα Μακροπρόθεσμης Μνήμης) καθώς και συνδυαστικές αρχιτεκτονικές των δύο ερευνήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Για την εργασία αυτή αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του ERC Advanced Grant project STAC, καθώς και τα GloVe διανύσματα για αναπαράσταση λέξεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά