Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την τεκμηρίωση και αξιοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων πανεπιστημιακών μαθημάτων

Xanthakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/80BFFFD5-A4C8-4EE2-BA82-6D20A06767FA
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Ξανθάκης, "Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την τεκμηρίωση και αξιοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων πανεπιστημιακών μαθημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86486
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση είναι απαραίτητες και κρίσιμες διαδικασίες για την ανωτάτη εκπαίδευση. Η διεθνής πιστοποίηση ΑΒΕΤ (Accreditation Board for Engineering and Technology) προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημιακών σχολών, συνέστησε ένα αναθεωρημένο σύνολο κριτηρίων διαπίστευσης που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι των διαπιστευμένων προγραμμάτων πληρούν όλες τις απαιτήσεις για να εισέλθουν στον χώρο του επαγγέλματος. ́Ετσι, στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος στον ιστό (web application), το οποίο αποτελεί επέκταση υφιστάμενης εφαρμογής, πουεπιτρέπει τη συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων με τα αποτελέσματα του Κριτηρίου 3 (Μαθησιακά Αποτελέσματα) της πιστοποίησης ΑΒΕΤ σε επίπεδο μαθήματος, σχολής ή ιδρύματος και είναι διαθέσιμο προς χρήση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://perigrammata.tuc.gr. Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες, υπό τη μορφή ενός συμβουλευτικού συστήματος, στους φοιτητές που μπορούν να προγραμματίσουν την εκλογή των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων τους με βάση τις δεξιότητες που επιθυμούν να ενισχύσουν και παράλληλα ενημερώνει για τα ποσοστά ενίσχυσης για τα ΑΒΕΤ επιτεύγματα τωνμαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. Επιτρέπει στους διδάσκοντες να εξάγουν το περίγραμμα των μαθημάτων τους (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ΑΔΙΠ*) σε αρχείο τύπου pdf, σε μορφή HTML κώδικα για προσθήκη σε διαδικτυακό ιστότοπο, καθώς και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων τους στα πρότυπα της διεθνούς πιστοποίησης ΑΒΕΤ.* Τον Ιανουάριο του 2020 η ΑΔΙΠ μετονομάστηκε σε Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά για συνέπεια στο περιεχόμενο διατηρούμε μόνο τον όρο ΑΔΙΠ στο κείμενο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά