Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιτάχυνση της συνάρτησης φυλογενετικής πιθανοφάνειας με χρήση High Level Synthesis(HLS) σε απομακρυσμένες πλατφόρμες αναδιατασσόμενης λογικής(FPGA)

Souflakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/76BB943F-439E-4F0E-B918-4B961F27353A
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Σουφλάκης, "Επιτάχυνση της συνάρτησης φυλογενετικής πιθανοφάνειας με χρήση High Level Synthesis(HLS) σε απομακρυσμένες πλατφόρμες αναδιατασσόμενης λογικής(FPGA)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86571
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα αποτελεί η ραγδαία και συνεχόμενη αύξηση των δεδομένων. Πολλοί είναι οι τομείς της επιστήμης που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαχείριση και επεξεργασία των υπέρογκων δεδομένων, με τη βιολογία να αποτελεί έναν από αυτούς. Αναλυτικότερα, η επεξεργασία φυλογενετικών αναλύσεων DNA είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωσή της είναι ανάλογος του αριθμού των αλληλουχιών DNA-είδη προς μελέτη. Όσο αυξάνονται οι αλληλουχίες DNA, τόσο αυξάνονται και οι υπολογισμοί που απαιτούνται, καθώς και ο χρόνος εκτέλεσης αυτών. Έτσι, οι δυνατότητες της βιολογίας περιορίζονται λόγω έλλειψης υπολογιστικής δύναμης. Ακόμη και με τη χρήση γρήγορων υπολογιστών σύγχρονης τεχνολογίας το πρόβλημα των υπέρογκων υπολογισμών παραμένει, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες πλατφόρμες (π.χ. Personal Computer PC) να κρίνονται ανεπαρκείς ως προς την εξοικονόμηση χρόνου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας που αποτελεί έναν απ’ τους αλγόριθμους για τη διεκπεραίωση φυλογενετικών αναλύσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συμπεριφορά της μέγιστης πιθανοφάνειας , αρχικά, σε μια πλατφόρμα αναδιατασσόμενης λογικής (FPGA) και στη συνέχεια, σε περισσότερες απομακρυσμένες πλατφόρμες FPGA. Χρησιμοποιώντας τα οφέλη των FPGAs παρουσιάζεται η συμπεριφορά της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας πάνω σε αρχιτεκτονική σχεδίαση ειδικού σκοπού. Έπειτα, πραγματοποιούνται προσεγγίσεις πλατφόρμων βασισμένες σε ένα πρότυπο κέντρου δεδομένων με απομακρυσμένους πόρους και FPGAs. Τέλος, η διπλωματική αυτή μελετά το πώς συμπεριφέρεται η επεκτασιμότητα (scalability) της αύξησης των αποκεντρωμένων FPGAs πάνω σε προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική σχεδίαση με σκοπό την επιτάχυνση της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά