Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το φαινόμενο των παραγκουπόλεων: πολιτικές στέγασης στον αναπτυσσόμενο κόσμο

Kanaki Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1B3D6F50-222C-4417-99E1-05D8949CC1BD
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευή Κανάκη, "Το φαινόμενο των παραγκουπόλεων: πολιτικές στέγασης στον αναπτυσσόμενο κόσμο", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86581
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να μελετήσει το φαινόμενο των παραγκουπόλεων με κύριο άξονα τις πολιτικές στέγασης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία βασικά μέρη. Αρχικά, η μελέτη εστιάζει στoν προσδιορισμό του φαινομένου των παραγκουπόλεων μέσα από μια αναδρομή στην ιστορική τους εξέλιξη και μέσω της ανάλυσης των βασικών τους χαρακτηριστικών, των προϋποθέσεων που συντελούν στην εμφάνιση τους και των κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται. Ακόμα, μελετώνται οι βασικές πολιτικές στέγασης πουέχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα, ώστε να γίνει κατανοητή η σχέση του κοινωνικού αυτού φαινομένου με τη πόλη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίαςπαρουσιάζονται 6 παραδείγματα τρόπων αντιμετώπισης των παραγκουπόλεων απόδιαφορετικές περιοχές του κόσμου, κατανεμημένα σε τρεις κατηγορίες επεμβάσεων, την εκκαθάριση, την μετεγκατάσταση και την αναβάθμιση. Η περιγραφή του κάθε παραδείγματος περιλαμβάνει ένα σύντομο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας, την ανάλυση της επέμβασης και τα αποτελέσματα της στην κοινωνία και την πόλη. Τέλος, μέσα από την εξέταση και τη σύγκριση των παραδειγμάτων αυτών, επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξιολόγηση των πολιτικών στέγασης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τουςστην αντιμετώπιση του φαινομένου των παραγκουπόλεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά