Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πάρκα τσέπης: Η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού

Symeonidis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37BC6912-B655-4DF9-8DA0-FBE8322B8E79
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Συμεωνίδης, "Πάρκα τσέπης: Η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86611
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί τη διερεύνηση και την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι υπαίθριοι αστικοί χώροι πρασίνου μικρής κλίμακας, τα «Πάρκα Τσέπης», ως πράσινες υποδομές του αστικού τοπίου, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα, την αειφορία και τη συνοχή του πυκνού αστικού ιστού.Στο πρώτο στάδιο, θεωρώντας τα Πάρκα Τσέπης ως χώρους επέμβασης του αστικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού, επιχειρείται η σύνδεσή τους με το τοπίο, το φυσικό και το αστικό περιβάλλον. Γίνεται, έτσι, αναφορά στις αρχές της Τοπιακής Πολεοδομίας, η οποία εξετάζει τη σύζευξη της φύσης και της πόλης, δημιουργώντας το αστικό τοπίο.Στο επόμενο στάδιο, μελετώνται η σημασία, η μορφή, η λειτουργία και οι κατηγορίες του πρασίνου στον αστικό ιστό, εισάγoντας την έννοια των Πάρκων Τσέπης, ως βασική κατηγορία του αστικού πρασίνου και ως συστατικά στοιχεία του δικτύου πρασίνου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα οφέλη τους σε επίπεδο περιβαλλοντικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, οικονομικό, ανθρωπιστικό, πολιτισμικό και αισθητικό. Επιπρόσθετα, καταγράφονται οι γενικές σχεδιαστικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία των Πάρκων Τσέπης.Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση και περιγραφή 8 επιλεγμένων Πάρκων Τσέπης, από τη διεθνή εμπειρία, κατανεμημένων σε 4 κατηγορίες. Αυτές περιλαμβάνουν τη στάση – αναψυχή, τους χώρους εισόδου – υποδοχής, το παιχνίδι και τους πράσινους διαδρόμους κίνησης με πολυλειτουργικό και ευέλικτο χαρακτήρα. Η ανάλυση των παραδειγμάτων περιλαμβάνει την πολεοδομική μελέτη, καταγραφή και απεικόνιση των δικτύων και των χρήσεων που επικρατούν γύρω από αυτά, καθώς και την περιγραφή της κεντρικής ιδέας σχεδιασμού, της χρήσης φύτευσης, του αστικού εξοπλισμού καθώς και τα αποτελέσματα που επέφεραν τα Πάρκα Τσέπης στην εκάστοτε περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά