Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία δεδομένων γεωραντάρ για την απεικόνιση θαμμένων ανθρωπογενών δομών στο Καστέλι Κισσάμου

Plageras Angelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E62BFC9A-05D8-4A48-99AE-C5288C9F1501
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άγγελος Πλαγεράς, "Επεξεργασία δεδομένων γεωραντάρ για την απεικόνιση θαμμένων ανθρωπογενών δομών στο Καστέλι Κισσάμου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86657
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα γεωφυσικής διασκόπησης με τη μέθοδο του γεωραντάρ, που πραγματοποιήθηκε σε ομοίωμα αρχαίας μινωικής οικίας στο αρχαιολογικό εργαστήρι Archaeolab στο Καστέλι Κισσάμου.Στόχος αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση του γεωραντάρ σαν μία μέθοδο κατάλληλη για αρχαιολογικές διασκοπήσεις, και ο βαθμός της αποτελεσματικότητάς της, δεδομένης της προϋπάρχουσας γνώσης όλων των θαμμένων στόχων. Ο χώρος που καταλαμβάνει η Μινωϊκή οικία χωρίστηκε σε 2 κανάβους και διασκοπήθηκε με 2 κεραίες γεωραντάρ συχνότητας 400 MHzκαι 900 ΜΗz. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών ορίστηκε σε 0.2 m, το βήμα δειγματοληψίας σε 0.02 mκαι το διάστημα δειγματοληψίας στα 0.1466 ns.Τα δεδομένα του γεωραντάρ επεξεργάστηκαν με διάφορα φίλτρα για την απαλοιφή του θορύβου, χωροθετήθηκαν και υπολογίστηκαν ορισμένα μιγαδικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οριζόντιες τομές χρησιμοποιώντας κυλιόμενο παράθυρο για τον υπολογισμό της μέγιστης τιμής εντός αυτού. Οι τομές του γεωραντάρ ερμηνεύτηκαν σε συνδυασμό με τις οριζόντιες τομές και προέκυψε ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου του γεωραντάρ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μέθοδος του γεωραντάρ είναι μία από τις μη καταστροφικές μεθόδους εντοπισμού, την καθιστούν την πλέον κατάλληλη μέθοδο εντοπισμού σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.Τέλος, αποδείχθηκε ότι ο ορισμός της απόστασης μεταξύ των γραμμών και του βήματος δειγματοληψίας σε 0.2m και 0.02 m αντίστοιχα είχε θετικά αποτελέσματα στον εντοπισμό και στην απεικόνιση των στόχων και προτείνεται η απόσταση μεταξύ των γραμμών να μειωθεί περαιτέρω (0.1 m) σε μελλοντικές διασκοπήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά