Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης εφαρμογών του Google Play

Kartakis Angelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B7EC6E7-312F-4A15-8DD2-471C89CCB2D4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άγγελος Καρτάκης, "Πρόβλεψη της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης εφαρμογών του Google Play", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86704
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος γύρω από τον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών. Εφαρμογές χρήσιμες για να καλύπτουν ανάγκες διαφόρων πτυχών αναπτύσσονται συνεχώς, με άμεση συνέπεια την ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών, όπως το Google Play, αγορά αξίας 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνουμε προσεγγίσεις για την πρόβλεψη της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης εφαρμογών που αναπτύσσονται για την προαναφερθείσα πλατφόρμα. Χρησιμοποιούμε το πλαίσιο της μηχανικής μάθησης (machine learning), το οποίο προσφέρει καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης για την δημιουργία προβλέψεων. Αξιοποιούνται οι ευρείας χρήσεως αλγόριθμοι Random Forest, Decision Tree, Multi-layer Perceptron, k-Nearest Neighbor, Logistic Regression και Support Vector Machines μετατρέποντας το πρόβλημα της δυνατότητας πρόβλεψης εμπορικής δυναμικότητας σε πρόβλημα κατηγοριοποίησης (classification). Τα αποτελέσματα εξετάζονται και συγκρίνονται εφαρμόζοντας τεχνικές αξιολόγησης ως προς την απόδοση τους, επιτυγχάνοντας ως και 86% ακρίβεια. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση συμβάλει στον βασικό της στόχο και θα μπορούσε να επεκταθεί στο μέλλον για προσαρμοστικές λύσεις σε περιπτώσεις πρόβλεψης εμπορικής δυναμικότητας, αξιοποιώντας ακόμα και την εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης προτιμήσεων (preference learning).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά