Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση των τεχνικών διάτρησης - ανατίναξης και ολομέτωπης κοπής για την όρυξη στοάς

Souvatzi Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C0294561-5600-4325-A366-F9135CFF0F57
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σουβατζή, "Σύγκριση των τεχνικών διάτρησης - ανατίναξης και ολομέτωπης κοπής για την όρυξη στοάς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86716
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι δύο επικρατούσες τεχνικές διάνοιξης σηράγγων και στοών σε σκληρά και ασυνεχή πετρώματα είναι είτε η τεχνική της σταδιακής εξόρυξης με προσωρινή υποστήριξη με τη χρήση Διάτρησης και Ανατίναξης (Δ-Α) είτε η τεχνική με απευθείας μόνιμη επένδυση με τη χρήση μηχανών ολομέτωπης κοπής (TBM, Tunnel Boring Machines). H απόφαση επιλογής της μιας εκ των δύο ανωτέρω μεθόδων εξαρτάται από το εμβαδόν της διατομής της στοάς ή σήραγγας, το μήκος της, τον τύπο του πετρώματος, τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, το διαθέσιμο κεφάλαιο και τον χρονικό προγραμματισμό του υπό μελέτη έργου. Η τελική απόφαση επιλογής της μιας εκ των δύο τεχνικών στη φάση του σχεδιασμού του έργου είναι μια απαιτητική εργασία που απαιτεί την καλύτερη πρόβλεψη για το κόστος, το χρόνο περάτωσης του έργου και τους κινδύνους που σχετίζονται με το χρονικό προγραμματισμό, την υπέρβαση του κόστους και τη μηχανική συμπεριφορά της βραχομάζας. Στην παρούσα διατριβή γίνεται η σύγκριση της παραγωγικότητας (ρυθμού προχώρησης) και του κόστους των δύο αυτών τεχνικών όρυξης σηράγγων σε πραγματική περίπτωση εφαρμογής (case study) διάνοιξης συνδετήριας στοάς μήκους 6,7 km και διαμέτρου 5,7m των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και του Μαδέμ Λάκκου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την κατάταξη ποιότητας της βραχομάζας με το σύστημα Q για την συγκριτική μελέτη επιλέχθηκε μηχάνημα TBM ανοικτού τύπου με πέδιλα έδρασης. Κατόπιν σχεδιάσθηκε η κεφαλή του TBM σύμφωνα με τη διάμετρο της διατομής της στοάς και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. Η εναλλακτική τεχνική με Δ-Α σχεδιάσθηκε με κυλινδρική διάταξη διατρημάτων προεκσκαφής στο μέτωπο στοάς τετραγωνικής διατομής εμβαδού περίπου ίδιου με αυτό της περίπτωσης του TBM. Εκτιμήθηκαν τα κόστη και των δύο τεχνικών, ο μέσος ρυθμός προχώρησης και οι χρόνοι ολοκλήρωσης του υπόγειου έργου, καθώς και οι κίνδυνοι καθυστερήσεων σύμφωνα με τις υδρογεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες του υπόγειου έργου. Από τη συγκριτική μελέτη προέκυψε με κριτήρια του κόστους και του χρόνου περάτωσης του έργου και του ρίσκου καθυστερήσεων ότι η τεχνική της Δ+Α είναι προτιμότερη από την εναλλακτική της ολομέτωπης κοπής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά