Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διεργασίες ανάκτησης της μοριακής μάζας του ανακυκλωμένου μετα-καταναλωτικού πολυ(τερεφθαλικού αιθυλεστέρα)

Achtesamipour Bampak

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34E73FF8-706E-4E8A-82D4-C978E6651490
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μπαμπάκ Αχτεσαμιπούρ, "Διεργασίες ανάκτησης της μοριακής μάζας του ανακυκλωμένου μετα-καταναλωτικού πολυ(τερεφθαλικού αιθυλεστέρα) ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86778
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής / έρευνας είναι η μελέτη της διεργασίας Επέκτασης της Μοριακής Αλυσίδας (Chain Extension) του ανακυκλωμένου Πολυ(τερεφθαλικού αιθυλεστέρα) (Polyethylene terephthalate, PET), ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, υπό μορφή, π.χ., ινών, σε προϊόντα υψηλής αξίας. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα: την αύξηση των πλαστικών αποβλήτων. Εκτός της υπερσυσσώρευσης μεγάλων μαζών πλαστικών, πρόβλημα αποτελεί και η διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος θερμοπλαστικός πολυεστέρας είναι ο πολυ(τερεφθαλικός αιθυλεστέρας). Το υλικό αυτό ανακυκλώνεται συστηματικά, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι σε κάθε κύκλο μπορεί να μειωθεί το μοριακό του βάρος και οι φυσικομηχανικές καθώς και χημικές αντοχές του. Έτσι, η οικονομική αξία του υλικού μειώνεται μετά από κάθε ανακύκλωση. Το υλικό αυτό χάνει μοριακό βάρος λόγω αντιδράσεων χημικής διάσπασης όπως είναι η υδρόλυση, η θερμική υποβάθμιση και η φωτόλυση. Η διεργασία της Επέκτασης της Αλυσίδας αποσκοπεί την αύξηση του μοριακού βάρους του ανακυκλωμένου PET μέσω διαφόρων μεθόδων, είτε σε μορφή τήγματος ή σε στερεά μορφή ή και με ταυτόχρονη αντίδραση (reactive extrusion) χρησιμοποιώντας επιπρόσθετες χημικές ουσίες οι οποίες θα επεκτείνουν τη μοριακή αλυσίδα του πολυμερούς. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση των διαθεσίμων χημικών ουσιών και μεθόδων που επιτυγχάνουν την αύξηση του μοριακού βάρους, και των βέλτιστων πειραματικών συνθηκών και παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα των διεργασιών αυτών, συγκρίνοντας διάφορα παραδείγματα από μελέτες με έμφαση στο πρόσφατο παρελθόν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά