Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βαθιά ενισχυτική μάθηση για πολυπρακτορικές αποστολές έρευνας και διάσωσης

Chanialakis Theofilos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/72379601-0F0E-424B-A51C-6F814864B002
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόφιλος Χανιαλάκης, "Βαθιά ενισχυτική μάθηση για πολυπρακτορικές αποστολές έρευνας και διάσωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86822
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι φυσικές καταστροφές, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας καθώς απαιτούν προετοιμασία ώστε να προστατευθεί το σύνολο του πληθυσμού, όσο καλύτερα γίνεται. Η προετοιμασία και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκούν, καθιστώντας αναγκαία την άμεση δράση υπηρεσιών που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως Πυροσβεστική, κινούμενες νοσοκομειακές μονάδες κ.α. Η ομαδική δράση και η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αυτών είναι απαραίτητα στοιχεία για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης. Η καθολική γνώση των γεγονότων και η δυνατότητα αξιολόγησης της κατάστασης, είναι πολύ σημαντικά κομμάτια για τη βέλτιστη διαχείρισης της κρίσης. Μια σωστή και γρήγορη απόφαση μπορεί να σώσει ζωές.Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε ένα σύστημα διαχείρισης δυναμικού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα αποτελείται από δύο κομμάτια, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το πρώτο κομμάτι περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και τη ζωντανή ενημέρωση μεταβαλλόμενων παραμέτρων της κατάστασης. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τη λήψη αποφάσεων και την ανάθεση εργασιών στο διαθέσιμο προσωπικό ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. Στο κείμενο της διπλωματικής μας εργασίας, αναλύουμε λεπτομερώς τη λειτουργικότητα του συστήματος και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να λειτουργεί το σύστημα με συνέπεια και αξιοπιστία.Το σύστημα δέχεται έναν ή περισσότερους διαχειριστές που μπορούν να σημαδεύσουν περιοχές που χρήζουν προσοχής. Η διεπαφή των διαχειριστών με το σύστημα γίνεται μέσω διαδικτυακής σελίδας, με τη χρήση χάρτη και πρόσθετων γραφικών για τη διευκόλυνση της διαχείρισης. Στα χωρικά δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, προστίθενται και οι θέσεις του διαθέσιμου δυναμικού, οι οποίες γνωστοποιούνται μέσω εφαρμογής που αναπτύχθηκε για κινητά τηλέφωνα. Λαμβάνοντας υπόψιν του τις παραπάνω παραμέτρους, το σύστημα παίρνει αποφάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε ομάδα. Η λήψη αποφάσεων γίνεται μέσω Μηχανικής Μάθησης σε Πολυπρακτορικά Συστήματα. Γίνεται χρήση αλγορίθμων Ενισχυτικής Μάθησης και αρχιτεκτονικής Βαθιών Νευρωνικών Δικτύων ώστε η ενέργειες που θα επιλεχθούν να αποτελούν τις βέλτιστες και οι αναθέσεις εργασιών να είναι όσον δυνατόν πιο αποδοτικές. Η Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση θεωρείται υπερσύγχρονη τεχνολογία και είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη χρήση της σε Πολυπρακτορικά περιβάλλοντα με μεγάλη πολυπλοκότητα. Στην εργασίας μας, προτείνουμε μια καινοτόμα αρχιτεκτονική Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης για Πολυπρακτορικά περιβάλλοντα, δίνοντας λύσεις σε πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στο τομέα της Μηχανικής Μάθησης. Τέλος, τα βασισμένα σε προσομοιώσεις πειραματικά μας αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το σύστημα διαθέτει όντως την ικανότητα μάθησης του σε ρεαλιστικά σενάρια, παράγοντας πολυπρακτορικά πλάνα δράσης με προοδευτικά όλο και μεγαλύτερη αξία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά