Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απεικόνιση δομών και τεκτονικών χαρακτηριστικών τους σε τρισδιάσταταδεδομένα σεισμικής ανάκλασης από την περιοχή Scotian Basin, Nova Scotia τουΚαναδά

Sourlas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D86DEC93-84C8-480D-B32F-0142C110CA83
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Σουρλάς, "Απεικόνιση δομών και τεκτονικών χαρακτηριστικών τους σε τρισδιάστατα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης από την περιοχή Scotian Basin, Nova Scotia του Καναδά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86826
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν προ-επεξεργασμένα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα σεισμικής χωροθέτησης (timemigrated) καθώς και οι διαγραφίες από μια γεώτρηση, από την περιοχή Penobscot, Nova Scotia του Καναδά. Τα δεδομένα αυτά ελέχθησαν ως προς τον θόρυβο και τις ελαττωματικές καταγραφές . Έπειτα, υπολογίστηκε η διευθύνουσα γωνία (Dip steering) ώστε να δημιουργηθούν 2 νέα σετ δεδομένων (Background και Detail Steering Cube). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αναβάθμιση δομών ενδιαφέροντος (στρωματογραφικοί ορίζοντες, ρήγματα κλπ.) χρησιμοποιώντας μια σειρά από ημιαυτόνομα φίλτρα (Structural Oriented Filters- SOF). Τα αρχικά δεδομένα καθώς και τα δεδομένα μετά από επεξεργασία συσχετίστηκαν με τις διαγραφίες της γεώτρησης L-30 για την δημιουργία συνθετικών σεισμικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η βαθμονόμηση του χρόνου καταγραφής με το βάθος, καθώς και γιανα συσχετιστούν οι γεωλογικοί ορίζοντες με συγκεκριμένες σεισμικές ανακλάσεις. Αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση των δομών ενδιαφέροντος. Κατά τη φάση αυτή, πραγματοποιήθηκε οριοθέτηση των στρωματογραφικών οριζόντων του υπεδάφους και αναδείχθηκαν δομές με μεγάλη κλίση (ρήγματα). Διενεργώντας τέτοιου είδους επεξεργασία, ήταν εφικτή η καλύτερη απεικόνιση, επομένως και ερμηνεία, των γεωμορφολογικών δομών του υπεδάφους. Για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, το πρόγραμμα OpendTect. Για τον λόγο αυτό, εκτός των άλλων, ηπαρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση του εν λόγω λογισμικού όσον αφορά στην επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία τρισδιάστατων και δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων, με σκοπό την περαιτέρω χρήση του OpendTect σε αντίστοιχες εργασίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά