Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανεμημένη εκπαίδευση αναδρομικών νευρωνικών δικτύων με την χρήση γεωμετρικής μεθόδου

Balampanis Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E93A906F-856D-4D07-8B71-93114448146E
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Μπαλαμπάνης, "Κατανεμημένη εκπαίδευση αναδρομικών νευρωνικών δικτύων με την χρήση γεωμετρικής μεθόδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86833
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Νευρωνικά Δίκτυα είναι ελκυστικά επειδή μαθαίνουν από τα δεδομένα και υποστηρίζονται έντονα από τις θεωρίες στατιστικής και βελτιστοποίησης. Η χρήση των Αναδρομικών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόγνωση σε μη γραμμικά δυναμικά συστήματα έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτά έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα δυναμικής, λόγω της ανατροφοδότησης στην αρχιτεκτονικής τους. Βασιζόμενοι σε αυτό, προκύπτει η ανάγκη για κατανεμημένη εκπαίδευση σε αυτά τα δίκτυα, λόγω των τεράστιων δεδομένων. Ένα από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα για κατανεμημένη εκπαίδευση είναι το πρωτόκολλο Γεωμετρικής Παρακολούθησης. Η πεποίθησή μας είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ ακριβό πρωτόκολλο όσον αφορά την επικοινωνία των κόμβων, όταν το δίκτυο γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Πρόσφατα, το Functional Geometric Monitoring πρωτόκολλο έχει δοκιμαστεί στην εκπαίδευση των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων και είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να δοκιμάσει και να συγκρίνει αυτά τα δύο πρωτόκολλα στα Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά