Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή υαλοκεραμικών από βιομηχανικά απόβλητα

Petroulaki Stefania

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B73838A5-C5E2-4112-8603-E6191CD9A0FE
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στεφανία Πετρουλάκη, "Παραγωγή υαλοκεραμικών από βιομηχανικά απόβλητα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86837
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνώνται οι συνθήκες παραγωγής υαλοκεραμικών από διάφορα απόβλητα με βασικό την ιπτάμενη τέφρα από καύση RDF – Refuse Derived Fuel καθώς και οι φυσικομηχανικές ιδιότητες αυτών. Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη υαλοκεραμικών χρησιμοποιώντας τις εξής πρώτες ύλες σε διάφορες αναλογίες: 1) Ιπτάμενη τέφρα από καύση RDF (FA), 2) Ιπτάμενη Τέφρα από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (M), 3) Σκωρία ηλεκτροκαμίνων από τη Λάρκο (S) και 4) Απόβλητο γυαλί από σπασμένα μπουκάλια εμπορίου (G).Αρχικά οι πρώτες ύλες αναμίχθηκαν στις κατάλληλες αναλογίες, τοποθετήθηκαν σε ειδικά καλούπια αλουμινίου και θερμάνθηκαν στους 1500 oC για 2 ώρες ώστε να παραχθούν τα γυαλιά. Στη συνέχεια τα γυαλιά λειοτριβήθηκαν με χρήση σπαστήρων και οι παραγόμενες κόνεις τοποθετήθηκαν σε καλούπια όπου υπέστησαν μονοαξονική συμπίεση με υδραυλική πρέσα ώστε να μορφοποιηθούν. Μετά την μορφοποίηση μετρήθηκαν οι διαστάσεις και η μάζα των δοκιμιών. Όλα τα δοκίμια θερμάνθηκαν σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες (800 oC, 900 oC, 1000 oC). Ο χρόνος παραμονής τους στη θερμοκρασία έψησης ήταν δύο ώρες και ο ρυθμός θέρμανσης 3 oC/min. Μετά τη θέρμανση μετρήθηκαν ξανά οι διαστάσεις και η μάζα των δοκιμίων ώστε να υπολογιστούν οι ποσοστιαίες μεταβολές τους. Σε όλα τα δοκίμια προσδιορίστηκαν με βάση πρότυπες μεθόδους οι εξής ιδιότητες: 1) πορώδες, 2) πυκνότητα, 3) υδατοαπορροφητικότητα, 4) αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, 5) μικροσκληρότητα Vickers και 6) συντελεστής θερμικής διαστολής. Επίσης έγινε ανάλυση XRD για τον προσδιορισμό των περιεχόμενων ορυκτολογικών φάσεων, ανάλυση XRF για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των υλικών και ανάλυση TCLP για τον προσδιορισμό της τοξικότητας των προϊόντων.Συμπερασματικά, παρήχθησαν υαλοκεραμικά με σημαντικές ιδιότητες και από τις τέσσερις κατηγορίες πρώτων υλών. Οι τιμές του πορώδους και της υδατοαπορροφητικότητας ήταν χαμηλές, ενώ οι τιμές της αντοχή στη θλίψη και της μικροσκληρότητας Vickers ήταν υψηλές γεγονός που καθιστά τα συγκεκριμένα υαλοκεραμικά ελκυστικά για εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά