Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία βίντεο πραγματικού χρόνου για αναγνώριση και εντοπισμό προβλημάτων σε δίχτυα ιχθυοκαλλιέργειας

Paspalakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD8A39C3-8ABD-4A5F-9C21-BDB2B3F3423B
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Πασπαλάκης, "Επεξεργασία βίντεο πραγματικού χρόνου για αναγνώριση και εντοπισμό προβλημάτων σε δίχτυα ιχθυοκαλλιέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.gr.86853
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η επεξεργασία υποθαλάσσιων εικόνων από δίχτυα ιχθυοκλωβών και ο εντοπισμός ενδεχόμενων ασυνεχειών πάνω σε αυτά (πχ. τρύπες). Μια τέτοια εφαρμογή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη μιας και μειώνει τις οικονομικές απώλειες των μονάδων παραγωγής. Η υλοποίηση μας συνδυάζει δύο διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις επεξεργασίας της εικόνας: την καθολική επεξεργασία (global process) και την τοπική επεξεργασία (local process). Στην πρώτη επικεντρωνόμαστε στη στατιστική ανάλυση κατακερματισμένων τμημάτων της εικόνας μέσω της τιμής της έντασης που περιέχεται στα τμήματα αυτά. Στη δεύτερη προσέγγιση εστιάζουμε στην εξαγωγή επαναλαμβανόμενων μοτίβων (πχ. ευθειών) βασιζόμενοι στην τεχνική του μετασχηματισμού Hough. Οι μέθοδοί μας υλοποιήθηκαν σε στατικές εικόνες διχτυών διαφορετικού σχήματος και μεγέθους. Στα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος μπορεί να καταγραφεί ότι, μέσω μελλοντικής συνδυαστικής υλοποίησης των δύο μεθόδων, είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα με στόχο την εφαρμογή του σε ρεαλιστικές συνθήκες, πραγματικού χρόνου, επιτήρησης διχτυών ιχθυοκλωβών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά