Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας DC/AC για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών σε ηλεκτρικά δίκτυα

Stasinos Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EA5465EA-B9C9-48F8-889F-E6E6D932715E
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Απόστολος Στασινός, "Φωτοβολταϊκός μετατροπέας DC/AC για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών σε ηλεκτρικά δίκτυα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86863
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή μεθόδων για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό δίκτυο από μονοφασικό φωτοβολταϊκό αντιστροφέα DC-AC. Μέσω του φωτοβολταϊκού αντιστροφέα DC-AC, δίνεται η ικανότητα στο φωτοβολταϊκό σύστημα μιας οικίας να προσφέρει υπηρεσίες έγχυσης αέργου ισχύος και απόσβεσης αρμονικών συνιστωσών του ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο. Υλοποιήθηκε και προσομοιώθηκε το μοντέλο του φωτοβολταϊκού συστήματος στο λογισμικό Simulink του Matlab ώστε να μελετηθεί η ικανότητα του φωτοβολταϊκού αντιστροφέα DC-AC να παρέχει επικουρικές υπηρεσίες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην υλοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι για τη μέγιστη απόδοση ισχύος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας: η μέθοδος P&O MPPT για την περίπτωση ομοιόμορφης προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και η μέθοδος PSO MPPT για την περίπτωση μερικής σκίασης. Επιπλέον για τον έλεγχο του φωτοβολταϊκού αντιστροφέα DC-AC και την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό δίκτυο έγινε χρήση της στρατηγική ελέγχου του τετραγώνου της τάσης DC-link. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν ότι οι επικουρικές υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν στην ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου, στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος που παρέχει το ηλεκτρικό δίκτυο και στη μείωση των απωλειών ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά