Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιλεκτική ανάκτηση σκανδίου, τιτανίου και υττρίου από ερυθρά ιλύ

Liliou Anna-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A714336D-9995-486A-AA22-60B5E7595DB4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα-Μαρία Λίλιου, "Επιλεκτική ανάκτηση σκανδίου, τιτανίου και υττρίου από ερυθρά ιλύ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86878
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη της επιλεκτικής ανάκτησης των χημικών στοιχείων Σκανδίου, Τιτανίου και Υττρίου, που περιέχονται σε ερυθρά ιλύ. Πιο συγκεκριμένα, η ερυθρά ιλύ αποτελεί ένα παραπροϊόν, το οποίο δημιουργείται στις βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου. Το υλικό αυτό περιέχει πολύτιμα χημικά στοιχεία, όπως σπάνιες γαίες (Rare earth elements , REES) και λοιπά, τα οποία με την εξαγωγή τους από την ερυθρά ιλύ, δύναται να αξιοποιηθούν ξανά. Οι μέθοδοι ανάκτησης των πολυτίμων αυτών μετάλλων βασίζονται στην εκχύλιση αυτών, στο υπερκείμενο διάλυμα οξέος. Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας, η απλή εκχύλιση στερεού-υγρού με ανάδευση, η θερμική έκπλυση και η υδροθερμική επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι, η υδροθερμική μελέτη αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο επεξεργασίας της ερυθράς ιλύος. Επιπλέον, στην μέθοδο αυτή σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης των χημικών στοιχείων. Με τον συνδυασμό οξέων HCL με HΝO3 σημειώθηκαν ποσοστά ανάκτησης Sc, Y, Fe και Ti, τα οποία άγγιζαν το 100%, 78,1%, 25% και 25% αντίστοιχα. Συνοπτικά, μέσω της ανάκτησης των πολύτιμων στοιχείων από δευτερογενείς πηγές επιτυγχάνεται ο έλεγχος της κατανάλωσης των πρώτων υλών και η ισορροπία αυτών στην φύση, άρα και οι βασικοί στόχοι της κυκλικής οικονομίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά