Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της μεθόδου επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό εδαφών στην περιοχή της Αγιάς Χανίων

Kouvaras Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F015BE4F-E111-49B0-8482-9937F3EB9FF2
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Κουβαράς, "Συμβολή της μεθόδου επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό εδαφών στην περιοχή της Αγιάς Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86908
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό των εδαφών στην Αγιά Χανίων και στις γύρω περιοχές. Χρησιμοποιήθηκαν η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, η μέθοδος της επαγόμενης πόλωσης για την απεικόνιση αργιλικών εδαφικών σχηματισμών. Συγκεντρώθηκαν γεωφυσικές μετρήσεις από εικοσιμία θέσεις, στις οποίες έγινε επιπρόσθετα δειγματοληψία που σκοπό είχε τον υπολογισμό της υγρασίας των εδαφικών δειγμάτων, καθώς επίσης έγινε και μέτρηση θερμοκρασίας συναρτήσει του βάθους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με το λογισμικό Res2dinv και ερμηνεία των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας συνδυάστηκαν με τα δεδομένα της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Με βάση τα παραπάνω, από τις τιμές της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και της κανονικής φορτιστικότητας εντοπίστηκαν ζώνες που υποδεικνύουν ενδείξεις για εδαφικούς αργιλικούς σχηματισμούς σε δεκατρείς θέσεις. Τέλος τα υπόλοιπα σημεία δεν παρουσιάζουν ενδείξεις εδαφικών αργιλικών σχηματισμών. Άρα η γεωφυσική μέθοδος επαγόμενης πόλωσης συμβάλλει στον χαρακτηρισμό των εδαφών απεικονίζοντας ζώνες με εδαφικούς αργιλικούς σχηματισμούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά