Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός παραμέτρων σε συστήματα που περιγράφονται από συνήθεις διαφορικές εξισώσεις με χρήση MATLAB

Tzanakis Savvas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E24A2BD-CBD6-46CD-82D4-65E3AFF7145D
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σάββας Τζανάκης, "Υπολογισμός παραμέτρων σε συστήματα που περιγράφονται από συνήθεις διαφορικές εξισώσεις με χρήση MATLAB", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86918
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο υπολογισμός αγνώστων παραμέτρων σε συστήματα που περιγράφονται από Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Ordinary Differential Equations, ODEs) είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τους τομείς της Μηχανικής, καθώς συναντάται συχνά σε αντίστοιχα συστήματα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με δυναμικά μοντέλα από συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, η μέθοδος Gauss-Newton που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παραμέτρων και ο αλγόριθμος που προκύπτει, μαζί με τις απαραίτητες τροποποιήσεις για τη βελτιστοποίηση του. Έπειτα, το μαθηματικό μοντέλο και η επίλυση του προβλήματος υπολογισμού των παραμέτρων που ήταν ανεπτυγμένο σε FORTRAN μετατρέπεται σε αντίστοιχο που εκτελείται στο περιβάλλον της MATLAB. Στο μοντέλο προστίθεται κώδικας, ο οποίος δημιουργεί γραφικά που δείχνουν την πορεία της σύγκλισης του εκτιμώμενου μοντέλου με τα πειραματικά δεδομένα και κώδικας που υπολογίζει βασικές στατιστικές υπολογιστικές εκφράσεις για τις παραμέτρους. Τέλος, δύο συγκεκριμένες εφαρμογές με πραγματικά πειραματικά δεδομένα (Πυρολυτική Αφυδρογόνωση του Βενζολίου σε Διφαινύλιο και Τριφαινύλιο & Καταλυτική Υδρογόνωση του 3-Hydroxypropanal (HPA) σε 1,3-Propanediol (PD)) εκτελούνται και αναλύονται τα αποτελέσματα τους, αριθμητικά και γραφικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά