Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόταση πολεοδομικής ανασυγκρότησης και επέκτασης της Τρίπολης

Litsai Sara, Kostogianni Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57F3F538-A0D0-4039-9373-58DA85555A75
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Κωστόγιαννη, Σάρα Λιτσάι, "Πρόταση πολεοδομικής ανασυγκρότησης και επέκτασης της Τρίπολης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86920
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Τρίπολη αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα ελληνικής επαρχιακής πόλης, η οποία, μεταπολεμικά, γνώρισε εκθετική εξάπλωση, με πολεοδομικές, όμως, εφαρμογές οι οποίες εφαρμόστηκαν αποσπασματικά, χωρίς κάποιο συγκροτημένο σχέδιο. Τις παθογένειες και δυσλειτουργίες, οι οποίες προκύπτουν από μία τέτοιου είδους αστική ανάπτυξη, καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος σχεδιασμός των πόλεων στον ελλαδικό χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, εκπονείται η παρούσα διπλωματική εργασία, στόχος της οποίας αποτελεί ο επανασχεδιασμός των χρήσεων γης, της κυκλοφορίας και των ελεύθερων χώρων, μέσω ενός ενιαίου πολεοδομικού λεξιλογίου και η αναδιαμόρφωση των σχέσεων δομημένου-αδόμητου, κίνησης-στάσης, συνδέσεων-ορίων, με γνώμονα τα ειδικά πολεοδομικά και φυσικά χαρακτηριστικά του τριπολιτσιώτικου τοπίου. Η εργασία, αρχικά, εστιάζει σε μία εκτενή καταγραφή και αξιολόγηση όλων των δεδομένων της περιοχής μελέτης (πληθυσμιακά, κοινωνικά, γεωγραφικά χαρακτηριστικά, πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση, επιμέρους δίκτυα κλπ.) -η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την θεμελίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων- και ολοκληρώνεται με την εφαρμογή των εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού στη διατύπωση μιας συγκροτημένης πρότασης δικτύου πολεοδομικών παρεμβάσεων και μορφολογικής οργάνωσης, επιχειρώντας να χαράξει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί και θα διαπλαστεί η πόλη στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά