Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτια

Voudouris Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E0C14E87-A92F-44BF-82D4-00A833EA2736
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Βουδούρης, "Μικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86973
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Μικροπλαστικά, είναι μικρά σωματίδια πλαστικού, μεγέθους μέχρι 5mm και θεωρούνται ρύποι και χωρίζονται σε πρωτογενή και δευτερογενή, ανάλογα με την προέλευσή τους. Τα μικροπλαστικά είτε παρασκευάζονται σε αυτό το μέγεθος από τη βιομηχανία είτε προκύπτουν από την διαδοχική διάσπαση μεγαλύτερων σωματιδίων. Γνωρίζουμε ότι τα μικροπλαστικά μεταφέρουν ρύπους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στον άνθρωπο, είτε μέσω της κατανάλωσης θαλάσσιων οργανισμών είτε με άλλες μεθόδους.Αντικείμενο μελέτης της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να βρεθούν και να ποσοτικοποιηθούν τα μικροπλαστικά σε διάφορα θαλασσινά αλάτια, όπως και σε ορυκτά.Μελετήσαμε 9 μαγειρικά αλάτια της αγοράς και πήραμε δείγμα από 3 παραλίες της Κρήτης για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Το οργανικό υλικό απομακρύνθηκε με την μέθοδο της χώνευσης με χρήση υπεροξειδίου του οξυγόνου( H2O2). Διαχωρίσαμε τα μικροπλαστικά ανάλογα με τo σχήμα, το χρώμα αλλά και το μέγεθος. Στη συνέχεια μετρήσαμε παραμέτρους όπως η συγκέντρωση, αλλά και το μέγεθος κάθε μικροπλαστικού που βρήκαμε, ώστε να το κατατάξουμε σε κάθε επιμέρους υποκατηγορία μεγέθους. Έπειτα συγκρίναμε τα ελληνικά μαγειρικά αλάτια, με αντίστοιχα άλλων χωρών, για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το εύρος τιμών συγκέντρωσης των ελληνικών μαγειρικών αλατιών.Για τον υπολογισμό του μεγέθους του κάθε μικροπλαστικού, αλλά και την παρατήρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ανοικτού κώδικα IMAGE-J.Κατά την πειραματική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι τα μαγειρικά αλάτια της αγοράς ορυκτά και θαλασσινά, περιέχουν σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικών. Σε όλα τα αλάτια βρέθηκαν ποσότητες μικροπλαστικών . Σε όλες τις περιπτώσεις όμως η πλειοψηφία των MP’s ανήκει στην μικρότερη κατηγορία 0-199 μm. Επίσης τα περισσότερα μικροπλαστικά που βρέθηκαν στα μαγειρικά αλάτια ανήκαν στην κατηγορία των ινών, ενώ σε μικρότερο βαθμό βρέθηκαν θραύσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά