Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτια

Voudouris Panagiotis

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/E0C14E87-A92F-44BF-82D4-00A833EA2736-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86973-
Γλώσσαel-
Μέγεθος59 σελίδεςel
ΤίτλοςΜικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτιαel
ΤίτλοςMicroplastics (MPs) in Greek table salten
ΔημιουργόςVoudouris Panagiotisen
ΔημιουργόςΒουδουρης Παναγιωτηςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Kalogerakis Nikosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Καλογερακης Νικοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Gotsis Alexandrosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γκοτσης Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Syranidou Evdokiaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Συρανιδου Ευδοκιαel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΤα Μικροπλαστικά, είναι μικρά σωματίδια πλαστικού, μεγέθους μέχρι 5mm και θεωρούνται ρύποι και χωρίζονται σε πρωτογενή και δευτερογενή, ανάλογα με την προέλευσή τους. Τα μικροπλαστικά είτε παρασκευάζονται σε αυτό το μέγεθος από τη βιομηχανία είτε προκύπτουν από την διαδοχική διάσπαση μεγαλύτερων σωματιδίων. Γνωρίζουμε ότι τα μικροπλαστικά μεταφέρουν ρύπους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στον άνθρωπο, είτε μέσω της κατανάλωσης θαλάσσιων οργανισμών είτε με άλλες μεθόδους. Αντικείμενο μελέτης της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να βρεθούν και να ποσοτικοποιηθούν τα μικροπλαστικά σε διάφορα θαλασσινά αλάτια, όπως και σε ορυκτά. Μελετήσαμε 9 μαγειρικά αλάτια της αγοράς και πήραμε δείγμα από 3 παραλίες της Κρήτης για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Το οργανικό υλικό απομακρύνθηκε με την μέθοδο της χώνευσης με χρήση υπεροξειδίου του οξυγόνου( H2O2). Διαχωρίσαμε τα μικροπλαστικά ανάλογα με τo σχήμα, το χρώμα αλλά και το μέγεθος. Στη συνέχεια μετρήσαμε παραμέτρους όπως η συγκέντρωση, αλλά και το μέγεθος κάθε μικροπλαστικού που βρήκαμε, ώστε να το κατατάξουμε σε κάθε επιμέρους υποκατηγορία μεγέθους. Έπειτα συγκρίναμε τα ελληνικά μαγειρικά αλάτια, με αντίστοιχα άλλων χωρών, για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το εύρος τιμών συγκέντρωσης των ελληνικών μαγειρικών αλατιών. Για τον υπολογισμό του μεγέθους του κάθε μικροπλαστικού, αλλά και την παρατήρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ανοικτού κώδικα IMAGE-J. Κατά την πειραματική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι τα μαγειρικά αλάτια της αγοράς ορυκτά και θαλασσινά, περιέχουν σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικών. Σε όλα τα αλάτια βρέθηκαν ποσότητες μικροπλαστικών . Σε όλες τις περιπτώσεις όμως η πλειοψηφία των MP’s ανήκει στην μικρότερη κατηγορία 0-199 μm. Επίσης τα περισσότερα μικροπλαστικά που βρέθηκαν στα μαγειρικά αλάτια ανήκαν στην κατηγορία των ινών, ενώ σε μικρότερο βαθμό βρέθηκαν θραύσματα. el
ΠερίληψηMicroplastics are small plastic particles 5mm in size and are considered pollutant and they are divided into primary and secondary, depending on their origin. Microplastics are either manufactured in this size by industry or which result from breaking down larger particles. It is known that microplastic sorb pollutants which can be transferred to humans through the consumption of marine organisms οr by other methods. The aim of this study is to investigate and quantify microplastics (MP’s) not only in a variety of sea salts but also in rock salts. We examined 9 table salts in the market and we prepared samples of 3 seas in Crete beaches in order to carry out these measurements. The organic matter removed through the method of digestion and using hydrogen peroxide (H2O2). Μicroplastics categorized depending on shape, colour and size. Next we have calculated the parameters such as concentration and size of each microplastic we have found in order to classify them in each individual sub-category of size. Then we compared the Greek cooking salts, with those from οther countries, to draw some conclusions about the range of concentration values of Greek cooking salts. In order to calculate the size of each microplastic based on their characteristics, we used the open source image prosesive program IMAGE-J. It was demonstrated that the table and rock salts contain high concentration of microplastics. The majority of the size of micropastics in both the table and rock salts During the experimental process it was found that the cooking salts of the market sea salts or rock salts, contain significant amounts of microplastics. Quantities of microplastics were found in all the salts .Τhe majority of the size of micropastics in both the table and rock salts belonged in the category of 0-199 μm. Also most of the microplastics found in cooking salts belonged to the category of fibers, while to a lesser extent fragments were found.el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-10-13-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαMicroplasticsen
Θεματική ΚατηγορίαΜικροπλαστικάel
Θεματική ΚατηγορίαTable salten
Θεματική ΚατηγορίαΜαγερικά αλάτιαel
Θεματική ΚατηγορίαΜέθοδος εύρεσης μικροπλαστικώνel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΠαναγιώτης Βουδούρης, "Μικροπλαστικά σε ελληνικά μαγειρικά αλάτια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράPanagiotis Voudouris, "Microplastics (MPs) in Greek table salt", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά