Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων διασυνδεδεμένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Palialexis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/69085C2F-9BB0-4D23-B089-96CC9E347E07
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Παληαλέξης, "Εκτίμηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων διασυνδεδεμένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86988
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των πωλήσεων τωνηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Αυτό οφείλεται κυρίως στα οφέλητης ηλεκτροκίνησης ως προς το περιβάλλον. Σε μικρά ποσοστά εισχώρησης ταηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν φορτίο ικανό να προκαλέσει προβλήματαστο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας σε επίπεδο χώρας. Όσο όμως η χρήση τουςγίνεται πιο διαδεδομένη, η ανεξέλεγκτη φόρτιση τους μπορεί να οδηγήσει σευπερφορτώσεις μετασχηματιστών ή σε αδυναμία κάλυψης των ενεργειακώναναγκών ενώ παράλληλα αρχίζει να αποτελεί ενα ευέλικτο φορτίο, το οποίομπορεί να προσφέρει βοήθεια στο σύστημα τις απαραίτητες χρονικές στιγμέςπου η ζήτηση ενέργειας είναι υψηλή .Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε πραγματικά δεδομένα συμπεριφοράς τωνοδηγών για να μοντελοποιήσουμε όχι μόνο τις ανάγκες φόρτισης των οχημάτωντους μέσα στην μέρα αλλά και την δυνατότητα προσφοράς ενέργειας όσο είναισταθμευμένα και η ενέργεια που έχουν αποθηκευμένη είναι επαρκής.Προτείνουμε μια μέθοδο μοντελοποίσης για τον υπολογισμό του φορτίουμεγάλου αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μικρό χρονο εκτέλεσης. Επίσης,χρησιμοποιούνται χρονοσειρές της ημερίσιας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τηςΕλλάδας καθώς και το αντίστοιχο ημερίσιο φορτίο ώστε να προσεγγίσουμε τιςεπιπτώσεις που θα έχουν τα σενάρια διείσδυσης στο σύστημα αλλά και στηντιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.Μελετάμε τρία διαφορετικά σενάρια διείσδυσης σύμφωνα με το πόσο αισιόδοξηθα είναι η προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση.Οι τεχνικές φόρτισης πουεφαρμόζονται είναι η απλή άμεση φόρτιση και η έξυπνη φόρτιση, με ή χωρίςτην δυνατότηα προσφοράς ενέργειας στο σύστημα, ώστε να συγκριθούν τααποτελέσματα τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά