Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή βιοεξανθρακώματος μέσω πυρόλυσης και εφαρμογή στο έδαφος

Monachos Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8231F7B0-73D2-4285-957C-7DC9814D001E
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Μοναχός, "Παραγωγή βιοεξανθρακώματος μέσω πυρόλυσης και εφαρμογή στο έδαφος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86990
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η χρήση βιοεξανθρακώματος(biochar) στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό. Το βιοεξανθράκωμα που μελετήθηκε ήταν προϊόν πυρόλυσης σε θερμοκρασίες 200-300-400-500-600-700-800 οC. Ως βιομάζα για τις πυρολύσεις χρησιμοποιήθηκαν φύλλα φοίνικα και υπόλειμμα ραφιναρίας(κομποστοποίησης) προερχόμενο από την ΕΜΑΚ Χανίων.Στο υπόλειμμα ραφιναρίας πραγματοποιήθηκε ξήρανση και φυσικός διαχωρισμός. Τα δύο ανεπεξέργαστα υλικά αλέστηκαν και εξετάστηκαν ως προς την περιεκτικότητα τους σε τέφρα, προσδιορίστηκε η χημική τους σύνθεση μέσω στοιχειακής ανάλυσης και προσδιορισμού ανόργανων στοιχείων και προσδιορίστηκε το pH και το σημείο μηδενικής φόρτισης(pHZPC). Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι πυρολύσεις των υλικών και τα biochar που παράχθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως προς την τέφρα, τη χημική τους σύνθεση, το pHZPC και το pH.Για την εκτίμηση της δυνατότητας χρήσης των βιοεξανθρακωμάτων ως εδαφοβελτιωτικά χρησιμοποιήθηκαν τεστ φυτοτοξικότητας στα οποία τα biochar αναμειγνύονταν με χώμα που συλλέχθηκε από τη Μονη Χρυσοπηγής με την αναλογία biochar-χώματος που επιλέχθηκε να είναι 1:100. Όπως είναι λογικό, τα χαρακτηριστικά των βιοεξανθρακώματων ποικίλουν ανάλογα με την πρώτη ύλη και, φυσικά, την θερμοκρασία πυρόλυσης. Επίσης, η συμβατότητα του βιοεξανθρακώματος με την κάθε καλλιέργεια εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του biochar και της καλλιέργειας. Λόγω αυτού και με στόχο την εξαγωγή ασφαλέστερων και πληρέστερων συμπερασμάτων στα τεστ φυτοτοξικότητας χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί σπόροι(Sinapis Alba, Sorgum Sacharatum, Lepidium Sativum).Από τα τεστ φυτοτοξικότητας παρατηρήθηκε ότι τα δύο βιοεξανθρακώματα είχαν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του σπόρου Sorgum Sacharatum. Για τον σπόρο Lepidium Sativum παρατηρήθηκε θετική επίδραση του biochar που προερχόταν από φύλλα φοίνικα με καταλληλότερο το biochar για θερμοκρασία πυρόλυσης 400οC. Το αντίστοιχο βιοεξανθράκωμα που προερχόταν από υπόλειμμα ραφιναρίας είχε θετική επίδραση ενώ τα αντίστοιχα βιοεξανθρακώματα των υπόλοιπων θερμοκρασιών είχαν μηδενική ή αρνητική επίδραση. Τέλος, για τον σπόρο Sinapis Alba το βιοεξανθράκωμα από φύλλα φοίνικα και θερμοκρασία πυρόλυσης 500οC απέδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα από όλα τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν ενώ για 200οC υπήρξε αναστολή της ανάπτυξης των ριζών. Για τα βιοεξανθρακώματα από υπόλειμμα ραφιναρίας σε θερμοκρασίες πυρόλυσης 200 , 500 και 600οC παρατηρήθηκε θετική επίδραση ενώ αρνητική επίδραση παρατηρήθηκε για θερμοκρασία 300οC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά