Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογές της θερμικής ανάλυσης στον χαρακτηρισμό μητρικών σχηματισμών πετρελαίου

Mandalaki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B378FD1F-CAE1-4DA3-9ED3-325C2FA823CF
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Μανδαλάκη, "Εφαρμογές της θερμικής ανάλυσης στον χαρακτηρισμό μητρικών σχηματισμών πετρελαίου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87028
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πετρελαϊκό σύστημα αποτελείται από τα μητρικά πετρώματα, τους πορώδεις διαπερατούς σχηματισμούς (ταμιευτήρες), την διαδικασία μετανάστευσης, τα πετρώματα κάλυψης και τις παγίδες (γεωλογικές δομές όπου παγιδεύονται οι υδρογονάνθρακες). Ο κύριος παράγοντας από τους παραπάνω που χαρακτηρίζει την γένεση του πετρελαίου είναι τα μητρικά πετρώματα. Για αυτό είναι σημαντική η αξιολόγηση και ο προσδιορισμός της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του κοιτάσματος.Για την αξιολόγηση των μητρικών πετρωμάτων χρησιμοποιούνται οι θερμικές αναλύσεις και η μέθοδος Rock-Eval. Επιπλέον πραγματοποιούνται η κοκκομετρική ανάλυση και η περίθλαση ακτίνων –Χ. Τα δείγματα που διερευνώνται στην συγκεκριμένη εργασία προέρχονται από την Δυτική Ελλάδα, όπου γίνεται ο προσδιορισμός της κατανομής του οργανικού υλικού. Συμπεραίνεται ότι η κατανομή είναι ομοιόμορφη στα κλάσματα. Στην συνέχεια, αξιολογείται o ποιοτικός έλεγχος της θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης. Ακόμη, πραγματοποιούνται θερμικές αναλύσεις στα δείγματα μετά από επεξεργασία με HCL.Τέλος, με βάση την θερμική ανάλυση και με τον συνδυασμό της περίθλασης ακτίνων-Χ προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά ορυκτά που περιέχονται στα δείγματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά