Institutional Repository
Technical University of Crete
EN  |  EL

Search

Browse

My Space

Thermal analysis applications in the characterization of source rocks

Mandalaki Eleftheria

Full record


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B378FD1F-CAE1-4DA3-9ED3-325C2FA823CF
Year 2020
Type of Item Diploma Work
License
Details
Bibliographic Citation Eleftheria Mandalaki, "Thermal analysis applications in the characterization of source rocks", Diploma Work, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87028
Appears in Collections

Summary

Το πετρελαϊκό σύστημα αποτελείται από τα μητρικά πετρώματα, τους πορώδεις διαπερατούς σχηματισμούς (ταμιευτήρες), την διαδικασία μετανάστευσης, τα πετρώματα κάλυψης και τις παγίδες (γεωλογικές δομές όπου παγιδεύονται οι υδρογονάνθρακες). Ο κύριος παράγοντας από τους παραπάνω που χαρακτηρίζει την γένεση του πετρελαίου είναι τα μητρικά πετρώματα. Για αυτό είναι σημαντική η αξιολόγηση και ο προσδιορισμός της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του κοιτάσματος.Για την αξιολόγηση των μητρικών πετρωμάτων χρησιμοποιούνται οι θερμικές αναλύσεις και η μέθοδος Rock-Eval. Επιπλέον πραγματοποιούνται η κοκκομετρική ανάλυση και η περίθλαση ακτίνων –Χ. Τα δείγματα που διερευνώνται στην συγκεκριμένη εργασία προέρχονται από την Δυτική Ελλάδα, όπου γίνεται ο προσδιορισμός της κατανομής του οργανικού υλικού. Συμπεραίνεται ότι η κατανομή είναι ομοιόμορφη στα κλάσματα. Στην συνέχεια, αξιολογείται o ποιοτικός έλεγχος της θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης. Ακόμη, πραγματοποιούνται θερμικές αναλύσεις στα δείγματα μετά από επεξεργασία με HCL.Τέλος, με βάση την θερμική ανάλυση και με τον συνδυασμό της περίθλασης ακτίνων-Χ προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά ορυκτά που περιέχονται στα δείγματα.

Available Files

Services

Statistics