Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση ενέργειας ομάδων κατοικιών που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Konstantinidou Antri

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F5F6C0E6-4183-4629-9750-0519A96B8805
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άντρη Κωνσταντινίδου, "Διαχείριση ενέργειας ομάδων κατοικιών που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός μικροδικτύου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος είναι ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός της λειτουργίας των επιμέρους ηλεκτρικών συσκευών μίας ομάδας διασυνδεδεμένων κατοικιών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες του μικροδικτύου. Το μικροδίκτυο είναι διασυνδεδεμένο με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με αυτό σε περίπτωση που υπάρχει έλλειμα ή περίσσευμα ενέργειας. Υλοποιήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι συγχρονισμένου χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών των επιμέρους κατοικιών και διερευνήθηκε η απόδοση των αντίστοιχων αλγορίθμων σε σχέση με τις τιμές αγοράς/πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, τον αριθμό διασυνδεδεμένων κατοικιών του μικροδικτύου και την εποχή του έτους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαδικασία του βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας των επιμέρους ηλεκτρικών συσκευών στις κατοικίες του μικροδικτύου, μπορεί να προσφέρει μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του μικροδικτύου κατά 11.3-26.5 %.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά