Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εντοπισμός βλαβών φωτοβολταϊκών συστημάτων με τεχνικές μηχανικής μάθησης

Iliakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE4B95F0-7DC0-4D90-9538-796AE6575E15
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Ηλιάκης, "Εντοπισμός βλαβών φωτοβολταϊκών συστημάτων με τεχνικές μηχανικής μάθησης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87037
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για την ανίχνευσησφαλμάτων στη λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων. Είναι προφανές, ότι όπως όλα τα συστήματα, έτσι και τα φωτοβολταϊκά εμφανίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.Όταν αυτές δεν ικανοποιούνται, μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι η ομαλή λειτουργία του συστήματος έχει διαταραχτεί. Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής, προσομοιώθηκε σε περιβάλλον Matlab/Simulink ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα σε σειρά και παράλληλα. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φωτοβολταϊκό σύστημα λειτουργεί ομαλά, το λογισμικό που αναπτύχθηκε βασίζεται κυρίως σε τεχνικές μηχανικήςμάθησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί αποθηκευμένα δεδομένα που αντιστοιχούν σε ομαλές και μη καταστάσεις λειτουργίας, τα οποία συγκρίνει με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, και ανάλογα αποφασίζει αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη λειτουργία, ή όχι. Το λογισμικό αυτό χαρακτηρίζεται από ευελιξία, καθώς με μικρές προσαρμογές είναι δυνατόν να λειτουργήσει για αρκετές συνδεσμολογίες φωτοβολταϊκών πλαισίων. Όσον αφορά την αποδοτικότητα του αλγορίθμου, αυτή είναι αρκετά υψηλή, καθώς ο αλγόριθμος είναι ικανός να αποφασίσει σωστά τηνκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά