Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενισχυτική μάθηση για αυτόνομα μη-επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

Geramanis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EEF7B227-2A2B-4BB0-8ED1-579574DE4D69
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Nikolaos Geramanis, "Reinforcement learning for autonomous unmanned aerial vehicles", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical Univesity of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87066
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενισχυτική μάθηση είναι ένας τομέας της μηχανικής μάθησης που ασχολείται με το πως οι αυτόνομοι πράκτορες μαθαίνουν να συμπεριφέρονται σε άγνωστα περιβάλλοντα μέσω μιας διαδικασίας δοκιμής και σφάλματος. Ο στόχος ενός πράκτορα ενισχυτικής μάθησης είναι να μάθει μια πολιτική ακολουθιακής λήψης αποφάσεων, η οποία μεγιστοποιεί την έννοια της αθροιστικής αμοιβής, μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση με το άγνωστο περιβάλλον. Ένα απαιτητικό πρόβλημα στη ρομποτική είναι η αυτόνομη πλοήγηση ενός μη-επανδρωμένου ιπτάμενου οχήματος (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) σε κόσμους χωρίς διαθέσιμο χάρτη. Αυτή η ικανότητα είναι κρίσιμη σε διάφορες εφαρμογές, όπως αποστολές έρευνας και διάσωσης και χαρτογράφηση γεωγραφικών περιοχών. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια προσέγγιση για την αυτόνομη, ασφαλή πλοήγηση ενός UAV χωρίς χρήση χάρτη, σε άγνωστα περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας ενισχυτική μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήσαμε δύο γνωστούς αλγορίθμους, τον SARSA(λ) και τον Least-Squares Policy Iteration (LSPI), και τους συνδυάσαμε με την τεχνική tile coding, μια παραμετρική, γραμμική αρχιτεκτονική προσέγγισης της συνάρτησης τιμής με σκοπό να αντιμετωπίσουμε τον 5- ή 3-διάστατο συνεχή χώρο καταστάσεων που ορίζεται από τις μετρήσεις των αισθητήρων απόστασης του UAV. Η τελική πολιτική κάθε αλγορίθμου, μετά από μάθηση σε 500 επεισόδια, δοκιμάστηκε και σε άγνωστα περιβάλλοντα πιο πολύπλοκα από αυτό της εκπαίδευσης με σκοπό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά κάθε πολιτικής. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο SARSA(λ) ήταν ικανός να μάθει μια σχεδόν-βέλτιστη συμπεριφορά, η οποία απέδωσε ικανοποιητικά ακόμη και στις άγνωστες συνθήκες, οδηγώντας το UAV σε διαδρομές χωρίς συγκρούσεις με εμπόδια. Η πολιτική του LSPI απαίτησε λιγότερο χρόνο μάθησης και η απόδοσή της έδειξε καλές προοπτικές, δεν ήταν όμως τόσο αποτελεσματική, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησε σε συγκρούσεις στις άγνωστες συνθήκες. Η εργασία στο σύνολό της έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας το Robot Operating System (ROS) και το περιβάλλον ρομποτικής προσομοίωσης Gazebo.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά