Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή Τυμπακίου

Koutrimpanos Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0FB73277-628D-43DC-9CCA-FB1C46E812ED
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Κουτριμπάνος, "Ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή Τυμπακίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87069
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το Τυμπάκι και η γύρω από αυτό περιοχή είναι ιδιαίτερης ιστορικής, πολίτιστικής αλλά και γεωργικής σημασίας. Από γεωργικής τουλάχιστον άποψης, μετεωρολογικοί και υδρολογικοί παράγοντες είναι μείζονος σπουδαιότητας. Στην εργασία αυτή, ασχολούμαστε τόσο με μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτονοβολία, ταχύτητα ανέμου, βροχόπτωση) όσο και υδρολογικά (αγωγιμότητα νερού, ύψος στάθμης νερού κ.α). Τα δεδομένα (μέσες μηνιαίες τιμές) για κάθε μιά από τις παραπάνω ποσότητες, αφορούν την περίοδο Αύγουστος 2015 - Απρίλιος 2020. Προσπαθούμε να αναλύσουμε το καθένα από αυτά αρχικά σαν χρονοσειρά, κατόπιν να κάνουμε προβλέψεις και τέλος θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν τυχόν συσχετίσεις ανάμεσά τους. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των δεδομένων της περιοχής του Τυμπακίου με την περιοχή της Σούδας (Χανιά).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά