Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη βροχόπτωσης στη λεκάνη της Μεσσαράς μέσω τηλεδεικτών με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων

Kechagias Evaggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9DF609E2-67B5-4621-A6D5-1EBEA7CC0164
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Κεχαγιάς, "Πρόβλεψη βροχόπτωσης στη λεκάνη της Μεσσαράς μέσω τηλεδεικτών με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι τηλεδείκτες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες σε διάφορες περιοχές, με ένα περίπλοκο τρόπο. Σκοπός της εργασίας είναι η εξακρίβωση της επιρροής μεμονωμένων ή σε συνδυασμούς των δεικτών αυτών, με στόχο τη προσέγγιση και την πρόβλεψη της βροχόπτωσης στην λεκάνη της Μεσσαράς στην Κρήτη. Εξαιτίας των περίπλοκων μη γραμμικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του φαινομένου των τηλεδεικτών και της βροχόπτωσης, καθώς και τον άγνωστο μηχανισμό δράσης των τηλεδεικτών, χρησιμοποιήθηκαν Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, ένα είδος μηχανικής μάθησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά