Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός υπαίθριας εκμετάλλευσης και οδών προσπέλασης κοιτάσματος ασβεστολίθου

Vardakis Marinos-Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FBD4E805-5A47-4B00-9D9C-5C34DFC2C913
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνος-Σπυρίδων Βαρδάκης, "Σχεδιασμός υπαίθριας εκμετάλλευσης και οδών προσπέλασης κοιτάσματος ασβεστολίθου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας υπαίθριας εκμετάλλευσης, σε ένα λατομείο αδρανών υλικών (κοίτασμα ασβεστόλιθου), με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 και ο υπολογισμός-σχεδίαση του πιο οικονομικού δρόμου προσπέλασης για το κοίτασμα αυτό, μελετώντας τρεις διαφορετικές κλίσεις δρόμου (5%, 8% και 10%).Αρχικά εισήχθησαν στο πρόγραμμα Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 τοπογραφικά δεδομένα από την περιοχή του λατομείου (το οποίο βρίσκεται την περιοχή «Λατζιμά» του Ν. Ρεθύμνου στην Κρήτη) και δημιουργήθηκε ένα πρώτο τοπογραφικό μοντέλο αντιπροσωπευτικό της σημερινής εικόνας του λατομείου. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε η επέκταση της εκμετάλλευσης έως το απόλυτο υψόμετρο των 25m (διαφορά 60 μέτρων περίπου από το σημερινό κατώτερο υψόμετρο της εκμετάλλευσης). Τέλος επιλέχθηκε και σχεδιάστηκε ο οικονομικότερος δρόμος, έπειτα από την σύγκριση που έγινε, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση διάφορων παραμέτρων όπως είναι η κλίση, η κατανάλωση του καυσίμου και η φθορά των ελαστικών των μηχανημάτων.Abstract:In this diploma thesis, the design of an open pit and access roads dedicated to the exploitation of limestone ore is presented. For the design of the pit and the roads the Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 software was used. The purpose was to find the optimum inclination of the access road based on fuel and tires consumptions. Three inclinations of the access road were considered for this purpose namely 5%, 8% and 10%.The pit which is already operating is located at Latzima in Rethymnon prefecture (Crete). We have started by constructing the 3D topography of the quarry at its present phase. Next, we have created the pit pushback with elevation of the lower bench 60 m below the current one. Based on the future topography we have designed the route of the road considering three different inclinations namely 5%, 8% and 10%. Based on these 3 scenarios we have calculated the costs related to the fuel oil consumption and tires consumption and we have found the optimum road inclination.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά