Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Homography and image processing techniques for cadastre object extraction

Ragia Lemonia, Sarri Effrosyni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6DD9C7B4-E828-4106-AA9A-4A59C23E2C9A
Έτος 2019
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά L. Ragia and F. Sarri, "Homography and image processing techniques for cadastre object extraction," in 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2019, pp. 305-310. doi: 10.5220/0007772203050310 https://doi.org/10.5220/0007772203050310
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In this paper we propose a simple, low-cost, fast and acceptable method of surveying which contributes to the cost reduction of the service and makes it affordable for all citizens. The approach described in this paper results in taking semi-automatically the geometry of a spatial object in a parcel for cadastre purposes, namely swimming pool. The most innovative part of this approach is that we extract the geometry from images using an uncalibrated camera. Normally for professional tasks we use metric or stereo cameras. The approach is focused on simplicity and automation and little intervention of the user is required. It takes into account images taken with an uncalibrated digital camera and cadastral spatial data. The camera is like an input device for spatial data acquisition. Digital images acquired by a non-professional camera are usually taken by a person, without any specific knowledge for the images or usage of the cameras. The basic concept is that the owner of a parcel can update the data of his property by himself. The data are imported at the cadastre maps it the end.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά