Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρικό εργαλείο αξιοποίησης και ενοποίησης δωμάτων της Αθήνας, ως δίκτυο δημόσιων και ημιδημόσιων χώρων με βιοκλιματική απόδοση: Εφαρμογή στην Κυψέλη

Passos Stelios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/25FECFC4-2588-4F23-BB8F-B65556A2EBDB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέλιος Πάσσος, "Παραμετρικό εργαλείο αξιοποίησης και ενοποίησης δωμάτων της Αθήνας, ως δίκτυο δημόσιων και ημιδημόσιων χώρων με βιοκλιματική απόδοση: Εφαρμογή στην Κυψέλη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87203
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τη ανάπτυξη ενός παραμετρικού εργαλείου ανάλυσης, ομαδοποίησης και σύνθεσης στην 5η όψη της Αθήνας. Σκοπός είναι να δοθεί μια εκτόνωση στους ενοίκους της πυκνοδομημένης πόλης, μέσω της μετατροπής των κοινόχρηστων δωμάτων σε ενα άνωθεν δίκτυο ημι-δημόσιων χώρων.Το εργαλείο λειτουργεί σε 3 επίπεδα. Στο επίπεδο του δημοτικού διαμερίσματος γίνεται η ενσωμάτωση των πληροφοριών για την δημιουργία ενός ψηφιακού υποβάθρου, η δημιουργία του δικτύου δωμάτων και η επιλογή των περιοχών με ανάγκη δημόσιου χώρου και χώρου πρασίνου. Στο επίπεδο των οικοδομικών τετραγώνων γίνεται η ομαδοποίηση των δωμάτων ως προς τη δυνατότητα σύνδεσης, η εύρεση τοποθεσίας γεφυρώσεων και ο καταμερισμό των λειτουργιών. Τέλος, σε επίπεδο μιας πυκνοδομημένη περιοχής, παράγεται ενα παραμετρικό συνθετικό μοντελο με γνώμονα τα εκάστοτε χαρακτηριστικά και τις χωρικές ποιότητες, την 1:1 επίλυση, την κλιμάκωση της ιδιωτικότητας και την βιοκλιματική αναβάθμιση τους μέσω φυτεμένων δωμάτων και τοίχων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά