Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση κατανομής λιθίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης

Tsavdaras Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8F72336E-E4AB-4C9C-9CB4-41AAA2F3EB98
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Τσαβδάρας, "Διερεύνηση κατανομής λιθίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87257
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση κατανομής κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων σε δείγματα νερού από ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης, με έμφαση στο ιχνοστοιχείο λίθιο. Μελετώνται 4 ομάδες δειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται δείγματα νερού από πηγές που φιλοξενούνται εντός της Φυλλιτικής Χαλαζιτικής Σειράς, δείγματα νερού από πηγές που φιλοξενούνται εντός Νεογενών σχηματισμών, δείγματα νερού από πηγές που φιλοξενούνται εντός Νεογενών σχηματισμών με παρουσία γύψων και τέλος δείγματα νερού από πηγές που το νερό τους αναμειγνύεται με θαλασσινό νερό. Συγκρίνοντας την περιεκτικότητα του νερού σε λίθιο αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία για κάθε ομάδα δειγμάτων, διαπιστώθηκαν εμφανείς διαφορές. Ειδικότερα, όσον αφορά στη συγκέντρωση του λιθίου, στα δείγματα νερού των πηγών που φιλοξενούνται εντός Φυλλιτικής Χαλαζιτικής Σειράς, κυμαίνεται από 0,81 μg/L έως 1,52 μg/L, στα δείγματα νερού των πηγών που φιλοξενούνται εντός Νεογενών σχηματισμών, κυμαίνεται από 0,2 μg/L έως 2,12 μg/L, ενώ στα δείγματα νερού των πηγών που φιλοξενούνται εντός Νεογενών σχηματισμών με παρουσία γύψων κυμαίνεται από 2,45 μg/L έως 6,27 μg/L. Στα δείγματα νερού που αναμειγνύονται με θαλασσινό νερό το εύρος της συγκέντρωσης λιθίου είναι από 11,54 μg/L έως 27,29 μg/L το οποίο οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση του λιθίου στο θαλασσινό νερό (90 μg/L, σε δείγμα από τη θάλασσα από το παραλιακό μέτωπο της Λισσού).Για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων και το χαρακτηρισμό των δειγμάτων νερού κατασκευάστηκαν διαγράμματα Piper και διαγράμματα Schoeller, με τη χρήση του προγράμματος προγράμματος Aquachem (Waterloo Hydrogrologic).Σύμφωνα με τα διαγράμματα Piper, τα δείγματα νερού των πηγών που φιλοξενούνται εντός της Φυλλιτικής Χαλαζιτικής Σειράς χαρακτηρίζονται ως καλιονατριούχα-χλωριοθειϊκά, τα δείγματα νερού που φιλοξενούνται εντός Νεογενών σχηματισμών χαρακτηρίζονται ως ασβεστομαγνησιούχα-διττανθρακικά, τα δείγματα νερού των πηγών που φιλοξενούνται εντός Νεογενών σχηματισμών με παρουσία γύψων έχουν μικτή σύσταση και τέλος τα δείγματα νερού που αναμειγνύονται με θαλασσινό νερό χαρακτηρίζονται ως χλωριονατριούχα.Για λόγους πληρότητας, στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες του λιθίου, οι χρήσεις του καθώς και τα οφέλη των ενώσεων του λιθίου σε συγκεκριμένες ψυχιατρικές διαταραχές. Ακόμη γίνεται αναφορά στην προέλευση του λιθίου καθώς και των μέσων συγκεντρώσεων σε ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό και στα υπόγεια ύδατα. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται συνοπτικά τα παγκόσμια αποθέματα λιθίου, τα ορυκτά που φέρουν λίθιο καθώς και οι τρόποι εκμετάλλευσής του. Τέλος, λόγω της χρήσης του σε μπαταρίες ιόντων λιθίου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά, συμβάλλει στην μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά