Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Comparison of hydrates formation modeling software performance

Ismail Ismail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BA23C1AC-7C99-48BA-80BA-8A9E330DAE7A
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ismail Ismail, "Comparison of hydrates formation modeling software performance", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87301
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πρόβλεψη των συνθηκών σταθερότητας / σχηματισμού υδριτών είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου για να αποφευχθεί η απόφραξη των αγωγών κατά τη μεταφορά και την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον, οι μέθοδοι εκμετάλλευσης φυσικού αερίου και αποθήκευσης CO2 σε υδρίτες άρχισαν να προσελκύουν την προσοχή πρόσφατα. Έτσι, η κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες οι υδρίτες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση ή μπορούν να σταθεροποιηθούν, είναι πολύ σημαντική. Με βάση αυτό, η ακριβής γνώση της μοντελοποίησης υδριτών παρουσία αλάτων, αναστολέων και μη ιδανικών στοιχείων, αποτελούν βασικό κλειδί σε όλους τους σχετικούς τομείς.Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, παρουσιάζονται διάφορες διαθέσιμες προσεγγίσεις / μοντέλα στη βιβλιογραφία και στη βιομηχανία, οι οποίες περιγράφουν τη θερμοδυναμική συμπεριφορά των υδριτών, ενώ παράλληλα μελετώνται λεπτομερώς έτσι ώστε να κατανοηθούν πλήρως οι διαφορές στη σταθερότητα, η θεωρία στερεού διαλύματος των Van der Waals και Platteeuw και τα ειδικά θερμοδυναμικά μοντέλα που αντιπροσωπεύουν όλες τις συνυπάρχουσες φάσεις (πάγος, νερό, στερεό CO2) που υιοθετούνται σε κάθε προσέγγιση.Στη συνέχεια αξιολογείται, η ακρίβεια των προσεγγίσεων που περιγράφουν την ισορροπία φάσης των υδριτών φυσικού αερίου παρουσία συστατικών CO2, υψηλής / χαμηλής συγκέντρωσης υδατικού άλατος(-των) ή / και υψηλής / χαμηλής συγκέντρωσης των αναστολέων. Οι προσεγγίσεις που μελετήθηκαν και δοκιμάστηκαν εφαρμόζονται σε τέσσερα γνωστά εμπορικά πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, και τα οποία κατέχουν το ακόλουθο βιομηχανικό / αναπτυσσόμενο όνομα και την αντίστοιχη προσέγγιση: HydraFlash / HydraFact (HF, HF72), MultiFlash / KBC (MF (CPA) / MF (RKSA), CSMGem (CSMGem), CSMHyd (CSMHyd).Η σύγκριση της ακρίβειας εκτελείται σε μια μεγάλη βάση δεδομένων, πειραματικώς μετρημένων συνθηκών διαχωρισμού των υδριτών, η οποία έχει συλλεχθεί από επιστημονικά άρθρα που εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία μεταξύ 2015-2019. Τα συλλεχθέντα πειραματικά δεδομένα έχουν αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας και τις έξι προσεγγίσεις και τα ληφθέντα αποτελέσματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ακρίβειας κάθε μεθόδου ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και της πίεσης του συστήματος.Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται αναλύονται λεπτομερώς, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και οι λόγοι που εξηγούν την ακρίβεια / αποκλίσεις της κάθε προσέγγισης. Έχει βρεθεί ότι η ακρίβεια των έξι προσεγγίσεων που μελετήθηκαν ταξινομούνται ως εξής (από τα περισσότερο έως λιγότερο ακριβή): HF> HF72> MF CPA> MF RKSA> CSMGem> CSMHyd.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά