Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτικός γεωχημικός χαρακτηρισμός πιθανών μητρικών σχηματισμών πετρωμάτων στον Ελλαδικό χώρο

Sianni Maria-Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5EFA0BCE-E2A1-4AF1-A272-E8ED5A8D8BDF
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Ελένη Σιάννη, "Συγκριτικός γεωχημικός χαρακτηρισμός πιθανών μητρικών σχηματισμών πετρωμάτων στον Ελλαδικό χώρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87334
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έρευνα του πετρελαίου αποσκοπεί στην αναζήτηση νέων κοιτασμάτων. Πέρααπό τις γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και τις ερευνητικές γεωτρήσεις, για τηνεκμετάλλευση κοιτασμάτων είναι απαραίτητη η γεωχημική έρευνα, η οποίαπροσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για την ποσότητα και ποιότητα τηςοργανικής ύλης, τη θερμική της ωριμότητα και τις συνθήκες εναπόθεσης της σταιζήματα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάται το δυναμικό πετρελαιογένεσης σεδύο περιοχές της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ερευνάται το δυναμικό των Νεογενώνσχηματισμών στην περιοχή «Πλουτή» Ηρακλείου Κρήτης, που ανήκει στηλιθστρωματογραφική ενότητα «Ελληνικό» και το πετρελαϊκό δυναμικό τωνσχηματισμών του Κατώτερου Κρητιδικού στο νησί «Καστός» του Ιονίου Πελάγους,που συγκεκριμένα ανήκει στην εξωτερική Ιόνια ζώνη. Αρχικά, μέσω της γεωχημικής ανάλυσης Rock-Eval αναλύθηκαν 17 δείγματα γιακάθε περιοχή μελέτης, με σκοπό τον χαρακτηρισμό της ποσότητας και της ποιότητας του οργανικού υλικού των δειγμάτων σχηματισμών πετρωμάτων. Έπειτα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση 4 δείγματα, από κάθε περιοχή. Στα δείγματα πραγματοποιήθηκε εκχύλιση με τη μέθοδο εκχύλισης Soxhlet και στη συνέχεια από το εκχύλισμα απομακρύνθηκαν ταβαριά συστατικά (ασφαλτένια) με τη μέθοδο της απασφάλτωσης. Έπειτα, τοαπασφαλτωμένο κλάσμα, διαχωρίστηκε με τη μέθοδο Υγρής Χρωματογραφίας σετρία επιμέρους κλάσματα. Ακολούθως, το κλάσμα των κορεσμένων συστατικών πουσυλλέχθηκε αναλύθηκε με Αέρια Χρωματογραφία – Φασματοσκοπία Μάζας (GCMS). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, υπολογίστηκαν γεωχημικοίδείκτες (βιοδείκτες), με σκοπό τον προσδιορισμό των συνθηκών εναπόθεσης και της θερμικής ωριμότητας της περιεχόμενης οργανικής ύλης των δειγμάτων. Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωχημικών αναλύσεων και σεσυνδυασμό με τις γεωλογικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής, συμπεραίνεται πωςπρόκειται για δείγματα με περιορισμένο πετρελαϊκό δυναμικό, θερμικά ανώριμηοργανική ύλη και αναγωγικό περιβάλλον απόθεσης και για τις δύο περιοχές. Βέβαια,τα δείγματα της περιοχής «Πλουτή» αποτελούνται από ιλυολίθους και αργιλολίθους με περιεχόμενη οργανική ύλη χερσαίου έως λιμναίου περιβάλλοντος με θαλάσσια συνεισφορά, ενώ τα δείγματα της νήσου «Καστού» προέρχονται από ανθρακικά πετρώματα, και συγκεκριμένα ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, θαλάσσιας προέλευσης με περιορισμένη χερσαία συνεισφορά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά