Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός συστημάτων αφαλάτωσης με παροχή ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λειτουργία στο πλαίσιο έξυπνων δικτύων

Malisovas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0F0AED3C-1236-4003-9F7A-C4F851A93F0D
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Μαλισόβας, "Σχεδιασμός συστημάτων αφαλάτωσης με παροχή ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λειτουργία στο πλαίσιο έξυπνων δικτύων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87596
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αφαλάτωση νερού σε συνδυασμό με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης του πόσιμου νερού. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό της βέλτιστης δομής των συστημάτων αφαλάτωσης τα οποία τροφοδοτούνται από ΑΠΕ και συνεργάζονται με έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα. Η τεχνική που αναπτύχθηκε λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ τριών εναλλακτικών βαθμών ελευθερίας στη λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης αφαλάτωσης, δηλαδή τις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, την αποθήκευση νερού και τη δυναμική ανταλλαγή ενέργειας με το έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα σχεδιαστικά αποτελέσματα πιστοποιούν ότι οι οικονομικά βέλτιστες δομές που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι ικανές να καλύψουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε νερό και να υποστηρίξουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου, διαθέτοντας σε αυτό το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί από τις ΑΠΕ. Επίσης, παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιτρέπει τη σημαντική μείωση του συνολικού κόστους ζωής της εγκατάστασης αφαλάτωσης σε σχέση με την αποκλειστική χρήση ηλεκτρική ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά