Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της ήπιας πυρόλυσης στην κινητική της συν-καύσης λιγνίτη Ν. Πεδίου Πτολεμαϊδος με αγροτικά και βιομηχανικά απόβλητα

Diamantaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D92FF2A6-DB7A-4352-AC01-75B75CA35F43
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Διαμαντάκη, "Επίδραση της ήπιας πυρόλυσης στην κινητική της συν-καύσης λιγνίτη Ν. Πεδίου Πτολεμαϊδος με αγροτικά και βιομηχανικά απόβλητα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87602
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της θερμικής και κινητικής συμπεριφοράς βιομαζικών υλικών (άγριας αγκινάρας, στελέχη βαμβακιού και στερεά αποβλητογενή καύσιμα) κατά τη συν-καύση τους με λιγνίτη Πτολεμαΐδας, Νοτίου Πεδίου. Πραγματοποιήθηκε θερμοβαρυτoμετρική ανάλυση (ΤGΑ/DTG) των δειγμάτων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παραμέτρων της καύσης. Επίσης, διεξήχθησαν πειράματα ήπιας πυρόλυσης στα βιομαζικά δείγματα σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους πυκνότητας. Τέλος, αναπτύχθηκε κινητικό μοντέλο, που αποσκοπούσε στην κινητική της καύσης και τον προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων.Η θερμοχημική αντιδραστικότητα των βιομαζικών υλικών ήταν υψηλότερη από αυτή του λιγνίτη. Η καύση των πυρολυμένων δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε υψηλότερες θερμοκρασίες με μικρότερο ρυθμό, ομοιάζοντας περισσότερο με τη θερμική συμπεριφορά του λιγνίτη. Τα μίγματα λιγνίτη/βιομάζας παρουσίασαν φαινόμενα συνέργειας. Η προσαρμογή του κινητικού μοντέλου ήταν καλή, καθώς η απόκλιση κυμάνθηκε από 3-7%. Η ενέργεια ενεργοποίησης του λιγνίτη και των μιγμάτων με τα βιομαζικά υλικά ήταν 80-223kJ/mol.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά