Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η βραχυχρόνια μίσθωση και η επίδρασή της στον εξευγενισμό τουριστικών περιοχών

Gkania Ourania, Loulaki Maria-Emmanouela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9715D942-2A59-4339-BB57-A65F4F920E5D
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία Γκάνια, Μαρία-Εμμανουέλα Λουλάκη, "Η βραχυχρόνια μίσθωση και η επίδρασή της στον εξευγενισμό τουριστικών περιοχών", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87632
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του εξευγενισμού ως φαινόμενο υπό το πρίσμα του υπερτουρισμού. Παράλληλα, επιχειρείται η συσχέτιση του φαινομένου με τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου του εξευγενισμού, καθώς και μελέτη που αφορά τον υπερτουρισμό. Διερευνώνται οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι που επηρεάζουν το φαινόμενο, καθώς και η προσέγγισή του μέσω της εμπορευματοποίησης. Στόχος είναι η κατανόηση μιας νέας μορφής μίσθωσης, αυτή της βραχυχρόνιας, αλλά και η αναφορά στους κινδύνους που ενέχει για την τουριστική ανάπτυξη και την αστική λειτουργία. Κύριο ερευνητικό στοιχείο αποτελεί η δημοφιλέστερη ηλεκτρονική πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων, η Airbnb. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η μελέτη αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων του ευρωπαϊκού χώρου. Ως μελέτες περίπτωσης έχουν επιλεχθεί το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Βενετία, καθώς και στις τρεις πόλεις ανθεί ο τουριστικός τομέας, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της εκάστοτε περιοχής και συγχρόνως παρατηρείται έντονη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά