Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου προσωπικού του κέντρου εξομοιωτών αρμάτων

Mermiklis Apostolos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/349B5551-6FCA-4141-8A69-1FBAA4B397CF-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87637-
Γλώσσαel-
Μέγεθος3.8 megabytesen
Μέγεθος149 σελίδεςel
ΤίτλοςΠολυκριτήρια μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου προσωπικού του κέντρου εξομοιωτών αρμάτων el
ΤίτλοςMulti-Criteria satisfaction analysis of the trainee of the tank simulation centeren
ΔημιουργόςMermiklis Apostolosen
ΔημιουργόςΜερμικλης Αποστολοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Daras Nikolaosel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Δαρας Νικολαοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Matsatsinis Nikolaosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Ματσατσινης Νικολαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Grigoroudis Evaggelosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γρηγορουδης Ευαγγελοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
ΕκδότηςHellenic Army Academyel
ΕκδότηςΣτρατιωτική Σχολή Ευελπίδωνel
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠερίληψηΣτο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής «Πολυκριτήρια Μεθοδολογία Μέτρη-σης της Ικανοποίησης του Εκπαιδευόμενου Προσωπικού του Κέντρου Εξομοιωτών Αρμά-των» διεξήχθη έρευνα η οποία αναφερόταν στην ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από την παρεχόμενη εκπαίδευση του Κέντρου Εξομοιωτών Αρμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα εστίασε σε προσωπικό ανεξαρτήτως επαγγελματικής εμπειρίας, βαθμού, ηλι-κίας και φύλου με απώτερο σκοπό την εξόρυξη του επιπέδου ικανοποίησης των εκπαιδευ-ομένων και την εξεύρεση των σημείων βελτίωσης του Κέντρου Εξομοιωτών. Ορίζοντας λοιπόν σε πρώτη φάση το θεωρητικό υπόβαθρο της Ικανοποίησης στην Εκπαί-δευση και τη Μεθοδολογική προσέγγιση της Μεθόδου MUSA, καθορίστηκε το δείγμα και οι βασικοί στόχοι της έρευνας. Σε δεύτερη φάση, τηρήθηκαν επακριβώς όλα τα βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού μίας έρευνας, το οποίο μεταξύ άλλων αποτελεί και ένα από τα βασικότερα στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος μέτρησης ικανοποίησης, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο διαμέσου του οποίου έγινε και η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων ακολούθησε η εξαγω-γή των αποτελεσμάτων μέσω του προγράμματος της MUSA, μίας πολυκριτήριας μεθόδου μέτρησης ικανοποίησης, η οποία επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί στην παρούσα εργασία. Τα αποτελέσματα της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων αναλύονται εκτενέστερα, εξάγονται συμπεράσματα και παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης. el
ΠερίληψηIn the context of the present postgraduate dissertation "Multi-Criteria Satisfaction Analysis of the Trainee of the Tank Simulation Center" a research was conducted which referred to the satisfaction of the trainees from the training provided by the Tank Simulation Center. Specifi-cally, this research focused on staff regardless of professional experience, grade, age and gender with the ultimate goal of extracting the level of satisfaction of the trainees and finding the points of improvement of the Simulation Center. In the first phase, we define the theoretical background of the Satisfaction in Education and the Methodological approach of the MUSA Method, the sample and the main objectives of the research were determined. In the second phase, all the steps of the survey design process were followed exactly, which is - among other things - one of the main stages of the implementation of a satisfaction meas-urement program. Next, a questionnaire was developed through which the required data were collected. After the data collection process was successfully completed, the results were extracted through the MUSA program, a multi-criteria satisfaction measurement method, which was chosen to be applied in the present research. The results of the trainees' satisfaction are ana-lyzed in more detail, conclusions are drawn and suggestions for improvement are presented. en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-12-03-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική Κατηγορία Education servicesen
Θεματική ΚατηγορίαTank simulation centeren
Θεματική ΚατηγορίαCustomer satisfactionen
Θεματική ΚατηγορίαMUSA (multicriteria satisfaction analysis)en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑπόστολος Μερμικλής, "Πολυκριτήρια μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου προσωπικού του κέντρου εξομοιωτών αρμάτων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράApostolos Mermiklis, "Multi-Criteria Satisfaction Analysis of the Trainee of the Tank Simulation Center", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Hellenic Army Academy, Chania, Greece, 2020el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά