Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθόδων παραγωγής πειραματικών περιβαλλόντων και ποσοτικοποίησης του περιεχομένου της αντίληψης

Karapidakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EF83B37D-5A9E-4285-870B-A7520E031256
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Καραπιδάκης, "Ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθόδων παραγωγής πειραματικών περιβαλλόντων και ποσοτικοποίησης του περιεχομένου της αντίληψης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επίδραση της γεωμετρίας που περιβάλλει την ανθρώπινη ζωή, είναι ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης των καθημερινών ψυχολογικών διαθέσεων. Παρά τον σπουδαίο της ρόλο, η αρχιτεκτονική έχει βασιστεί, κατά κύριο λόγο, σε εμπειρικούς κανόνες για τον υπολογισμό της επίδρασης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής πραγματικότητας, έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα που επιχειρούν να διευρύνουν τον βαθμό κατανόησης του φαινόμενου, ωστόσο, παρουσιάζουν αρκετούς περιορισμούς στην μεθοδολογία και στην μορφολογία των ερεθισμάτων που χρησιμοποιούνται. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι: - ο εντοπισμός των περιορισμών προηγούμενων αντιληπτικών πειραμάτων, - η ανάλυση μέρους της αντιληπτικής εμπειρίας σε μετρήσιμες γεωμετρικές μονάδες, βάσει νευρολογικών ευρημάτων, - η περιγραφή μίας νέας μεθόδου διεξαγωγής αντιληπτικών πειραμάτων, βασισμένη στην παραπάνω γεωμετρική ανάλυση, με αλγοριθμική λογική ανάπτυξης ψηφιακών πειραματικών περιβαλλόντων και ποσοτικοποίησης του αντικείμενου της αντίληψης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά