Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση κατανομής σεληνίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης

Martsakis Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34FBD54E-76F9-4ACF-A440-F38C4952A6B9
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ραφαήλ Μαρτσάκης, "Διερεύνηση κατανομής σεληνίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87671
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη εργασία αυτή μελετώνται τα γεωλογικά και υδροχημικά δεδομένα ιστορικά καταγεγραμμένων ιαματικών πηγών της Κρήτης, οι οποίες περιέχουν σελήνιο. Ξεκινώντας από μία σύντομη αναφορά στην χημεία του σεληνίου, στις οξειδοαναγωγικές του ιδιότητες, τις ενώσεις του, γίνεται αναφορά στην προέλευση και την κατανομή του σε ορυκτά, σε πετρώματα, στο έδαφος και στα ύδατα. Η παρουσία του σεληνίου σχετίζεται συνήθως με το θείο, το οποίο και αντικαθιστά σε ορυκτά θειούχων μετάλλων και κατ’ επέκταση η σχέση των δύο στοιχείων είναι μεγάλης σημασίας. Όπως προκύπτει από την εκτεταμένη βιβλιογραφία το σελήνιο είναι πολύ σημαντικό για την ανθρώπινη υγεία αλλά και πολύ επιβλαβές σε υπερδοσολογία.Στην συνέχεια παρατίθενται χημικές αναλύσεις κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων από δείγματα υδάτων ιστορικά καταγεγραμμένων ιαματικών πηγών της Κρήτης (των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου) καθώς και απεικονιστικά διαγράμματα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν με καθορισμένα όρια στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2009/54/ΕΚ), ‘για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών συγκεντρώσεων’ συγκεκριμένων στοιχείων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών. Επιπλέον έγινε σύγκριση των μετρήσεων των κύριων στοιχείων καθώς και των ιχνοστοιχείων που μετρήθηκαν στο πεδίο με τα όρια που έχουν τεθεί και πάνω από τα οποία τα ύδατα δεν είναι κατάλληλα για καθημερινή χρήση σύμφωνα με τα στοιχεία του ΦΕΚ (3282/19/10/2017) τεύχος Β’ ‘’περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης’’ και το άρθρο 1 της Οδηγίας 98/83/EK.Από την παράθεση των φυσικοχημικών παραμέτρων των μελετώμενων υδάτων μεταξύ των άλλων προέκυψε ότι οι πηγές που μελετήθηκαν χαρακτηρίζονται από ψυχρές έως υπόθερμες (13.5-26 oC), σε σχέση με το pH από όξινες ως αλκαλικές (2.8-8.4) και σε σχέση με τα ολικώς διαλυμένα στερεά (TDS) οι πηγές κατατάσσονται από ολιγομεταλλικές ως χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα σύμφωνα με το παράρτημα Α (50-480 mg/L), με ελάχιστες εξαιρέσεις στις οποίες οι πηγές βρίσκονται στα κατώτατα όρια των μεταλλικών πηγών (520-580 mg/L).Όσον αφορά την περιεκτικότητα του σεληνίου η μεγαλύτερη περιεκτικότητα του σε πηγές στο νομό Χανίων μετρήθηκε στην πηγή του Αγίου Αντωνίου με τιμή 47.9 μg/L και η μικρότερη ανιχνεύσιμη στην πηγή της Λισσού με τιμή 0.1 μg/L, στον νομό Ηρακλείου μεγαλύτερη περιεκτικότητα μετρήθηκε στη πηγή/γεώτρηση στο Λέντα με τιμή 116.9 μg/L και η μικρότερη ανιχνεύσιμη στην πηγή του Κρότου με τιμή 1.3 μg/L και στο νομό Ρεθύμνου η μεγαλύτερη περιεκτικότητα μετρήθηκε στην πηγή Κάστελλος με τιμή 0.6 μg/L και η μικρότερη ανιχνεύσιμη στην πηγή Αρολίθι με τιμή 0.1 μg/L. Η ερμηνεία της κατανομής των τιμών αυτών στηρίχθηκε στην μελέτη του γεωλογικού υποβάθρου των περιοχών που φιλοξενούν τους υδροφόρους ορίζοντες που εκφορτίζουν οι πηγές που μελετήθηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά