Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτοχημικός σχηματισμός θειικών ριζών για τη διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας sertraline στην υδατική φάση

Efstathiou Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B58267CD-5991-4F45-A899-87D990EED821
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ευσταθίου, "Φωτοχημικός σχηματισμός θειικών ριζών για τη διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας sertraline στην υδατική φάση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την έμμεση φωτόλυση σε υδατικά διαλύματα του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου sertraline. Η χημική ουσία αυτή, γνωστή με την εμπορική ονομασία Zoloft, ανήκει στην κατηγορία επιλεκτικού αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI). Το συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιήθηκε κάτω από την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας (UVC ακτινοβολία) και παρουσία χημικού οξειδωτικού αντιδραστηρίου Sodium Persulfate (Na2S2O8). Τα πειράματα έλαβαν χώρο σε ειδικό ποτήρι ζέσεως χωρητικότητας 2 L, τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Στο εσωτερικό του ποτηριού ζέσεως ήταν τοποθετημένη, μέσα σε κατάλληλο δοχείο χαλαζία, λάμπα υδραργύρου χαμηλής πίεσης. Το ποτήρι ζέσεως βρισκόταν πάνω σε μαγνητικό αναδευτήρα, με στόχο να επιτευχθεί η ανάδευση του διαλύματος. Επίσης, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (23-25 οC), pH=7 και το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Δείγματα λαμβάνονταν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της sertraline. Για την μελέτη της έμμεσης φωτόλυσης της sertraline πραγματοποιήθηκαν πειράματα παρουσία του χημικού οξειδωτικού αντιδραστηρίου Sodium Persulfate (S2O82-), με εύρος συγκεντρώσεων οξειδωτικού από 0.5 mmol/L έως 20 mmol/L. Διαπιστώθηκε ότι, ο ρυθμός της φωτοχημικής διάσπασης της sertraline αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του οξειδωτικού μέχρι την συγκέντρωση 20 mmol/L, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη τιμή της σταθεράς kobs. Τέλος, βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της sertraline μειώνεται εκθετικά οπότε η φωτοχημική διάσπαση φαίνεται να ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά