Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείριση των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής Μαλίων - Χερσονήσου με χρήση του μοντέλου WEAP και εξέταση μελλοντικών σεναρίων

Markakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/09F1A872-2C29-4CC1-B32C-34F6B9CB2FFB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Μαρκάκης, "Διαχείριση των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής Μαλίων - Χερσονήσου με χρήση του μοντέλου WEAP και εξέταση μελλοντικών σεναρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους και ίσως το πιο ζωτικό αγαθό στη ζωή καθώς είναι αδύνατη η ύπαρξη ζωής στο πλανήτη δίχως τη παρουσία νερού. Οι συνεχώς αυξημένες ανάγκες για ύδρευση και άρδευση που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, η ρύπανση των επιφανειακών αλλά και υπόγειων υδάτων καθώς και η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων για την ορθή διαχείριση του νερού και της εξοικονόμησης του.Στη Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου, η κατανάλωση νερού αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα και τη ποσότητα του νερού. Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως με χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο να την επισκέπτονται.Με τη βοήθεια του διαχειριστικού μοντέλου WEAP, καταγράφηκε η υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής μελέτης και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα αυτής. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν μελλοντικά πιθανά σενάρια για την ανάδειξη πιθανών προβλημάτων σχετικά με την επάρκεια των υδατικών πόρων και της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης, όπου και παρουσιάζονται εκτενώς. Τα σενάρια αυτά είναι η αύξηση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης, η αύξηση της γεωργίας, η αύξηση των ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και η αύξηση μέσης ημερήσιας κατανάλωσης νερού ανά κάτοικο.Το WEAP, εφαρμόστηκε στην ευρύτερη περιοχή Μαλίων – Χερσονήσου, όπου κατά την υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάστηκαν προβλήματα στην επάρκεια νερού για τη κάλυψη των αναγκών κατά τους μήνες ξηρασίας και μήνες αύξησης της τουριστικής κίνησης, κυρίως για άρδευση. Η εφαρμογή των σεναρίων ανέδειξε πιθανές αδυναμίες στη ζήτηση και παροχή νερού και εξάντληση των υδροφορέων, δημιουργώντας ερωτήματα και κρίνοντας αναγκαία την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά