Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης

Kyriakopoulos Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ED634654-31A9-44D5-8F97-26B3F9526ADE
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Κυριακόπουλος, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επεξεργάστηκαν συνθετικά δεδομένα σεισμικής ανάκλασης που αντιστοιχούν στην θαλάσσια περιοχή της νότιας Κρήτης. Για την πραγματοποίηση του πειράματος της σεισμικής ανάκλασης τα συνθετικά δεδομένα προήλθαν από το λογισμικό του περιβάλλον της Μatlab.Τα συνθετικά δεδομένα είναι κατηγοριοποιημένα σε διάταξη κοινής πηγής. Επίσης ένα άλλο καθοριστικό κομμάτι της πτυχιακής είναι και η μετατροπή των δεδομένων που δημιουργήθηκαν με πηγή 10Hz σε καλύτερης ανάλυσης δεδομένα με κυρίαρχη συχνότητα 20Hz, όπου στα επόμενα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφεται λεπτομερέ-στατα η διαδικασία της μετατροπής αυτής.Αρχικά τα συνθετικά δεδομένα κοινής πηγής κατηγοριοποιούνται σε διάταξη κοινού ενδιάμεσου σημείου, στην συνέχεια από την διαδικασία της δυναμικής διόρθωσης, δίνεται η δυνατότητα για την αφαίρεση χρόνου από τον χρόνο διαδρομής των ανακλώμενων κυμάτων, ο οποίος ισούται με την κανονική χρονική απόκλιση.Ακόμα ακολουθεί η διαδικασία της σεισμικής υπέρθεσης, όπου μέσα από αυτό το κομμάτι της επεξεργασίας ενισχύονται τα πλάτη των ανακλώμενων κυμάτων και έτσι ενισχύεται το σήμα των σεισμικών ανακλάσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της σεισμικής χωροθέτησης, όπου βοηθάει στην ανακατασκευή και στην τοποθέτηση των ανακλαστήρων στη σωστή τους θέση. Στην συγκεκριμένη επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν τρείς μέθοδοι: Η μέθοδος Χωροθέτησης Kirchhoff, η μέθοδος χωροθέτησης Πεπερασμένων διαφορών (Finite Difference) και η μέθοδος Μετατόπισης φάσης (Phase shift) στο χώρο των συχνοτήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά