Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης τμήματος της γραμμής AEG-1 στην περιοχή του ΝΔ Αιγαίου

Koulierakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/66294E60-DA3F-4DA7-87CA-CFC66F4E97D7
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κουλιεράκης, "Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης τμήματος της γραμμής AEG-1 στην περιοχή του ΝΔ Αιγαίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87813
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από την θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Πελοποννήσου. Τα δεδομένα αντιστοιχούν σε τμήμα της σεισμικής γραμμής AEG-1 που διασκοπήθηκε τον Απρίλιο του 1993 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος JOULE II.Η γραμμή μελέτης που εξετάζεται έχει μήκος περίπου 42.5 km. Οι σεισμικές τομές απεικονίζουν δεδομένα για διπλό χρόνο διαδρομής που φθάνει τα 2.5 δευτερόλεπτα. Η επεξεργασία των δεδομένων σε περιβάλλον Matlab. Τα βασικά στάδια της επεξεργασίας είναι : α) Διάβασμα των δεδομένων , β) Γεωμετρία του πειράματος , γ) Ανάλυση ταχυτήτων με την χρήση χάρτη συνάφειας , δ) Εφαρμογή της δυναμικής διόρθωσης σε δεδομένα διάταξης κοινού ενδιάμεσου σημείου , ε) Δημιουργία τομής υπέρθεσης , στ) Εφαρμογή μεθόδων χωροθέτησης.Για την σεισμική χωροθέτηση εφαρμόστηκαν τρείς τεχνικές: i) μέθοδος Kirchhoff ,ii) μέθοδος πεπερασμένων διαφορών και iii) σεισμική χωροθέτηση στο χώρο κυματάριθμου - συχνότητας (Phase Shift).Τέλος για την ερμηνεία της τομής χωροθέτησης έγινε υπέρθεση της τμηματικής ταχύτητας. Στην ερμηνευμένη σεισμική τομή απεικονίζονται τεκτονικές δομές και σεισμικά στρώματα τα οποία αποδόθηκαν σε γεωλογικά στρώματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά